Privatvård i symbios med försäkringsbolag och arbetsköpare

2019-03-25
Stetoskop

Privatvården urholkar den gemensamma välfärden. Foto: Flickr

Nedmonteringen av den offentliga sektorn är en av de faktorer som bidragit till att dörrar har kunnat öppnas för välfärdskapitalister att göra stora pengar på att sälja till exempel vård till de som kan betala. Nedskärningar på det allmänna har under lång tid urlakat kvaliteten på den vård som erbjuds av landstingen och regionerna. Läs hela inlägget här »

Annonser