Fredsmarsch mot Aurora

2017-05-15

nato ut ur sverige

 

Söndagen den 14:e mars hölls en fredsmarsch Göteborg. Bakgrunden är Aurora, då sex Nato-länder kommer öva krig i Sverige. Att Nato anordnar övningar i Sverige beror på att vi ingått et s.k. värdlandsavtal. Skälen till att protestera mot Aurora är att det bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön samt ökar risken för väpnade konflikter mellan olika stater, och att det innebär ytterligare ett närmande till ett svenskt Nato-medlemskap. Arrangerade fredsmarschen gjorde ett nätverk som framförallt består av privatpersoner med engagemang i fredsfrågor.

Under samlingen på Linnéplatsen inför marschen framfördes musik av Jan Hammarlund, ”Jazzmusiker för fred” och Göteborgs feministiska kör. Cirka 100 personer deltog sedan i marschen, som gick till Esperantoplatsen. Framförallt var det äldre människor. Väl framme där hölls tal av Harriet Johansson Otterloo, fredsaktivist. Hennes tal fokuserade på kvinnornas roll i proteströrelser genom historien.

Offensiv ställde två korta frågor till tre av deltagarna.
1. Varför demonstrerar du idag?

  1. Vad behöver göras efter denna demonstration?

Ulla: 

ulla från aurora-demon
– Jag demonstrera här idag mot att vi förmodligen kommer att hamna i Nato. Vi kommer satt få se en massa soldater här i Göteborg, och i skärgården. Tyvärr ser det inte ut att vara så många deltagare här som jag hade hoppats.

– Bra fråga. Vi behöver ställa upp i fler demonstrationer. Försöka få andra människor att gå med i kampen. En gång i tiden organiserade vi på arbetsplatserna, vi kanske måste tillbaka dit.

Anette:

annette från aurora-demon
– Nato ska inte vara här. Vi är inte med i Nato. De ska inte ha några övningar i Sverige.
– Det gäller ju att organisationer och partier verkligen uppmärksammar detta. Det krävs en gemensam organisering.

Linn:

linn från aurora-demon
– För att jag inte vill ha krig i det här landet, helt enkelt. Att vi dras in i något krig. Det ses nog som en provokation av Ryssland. Detta är ett klart närmande till Nato.
– Det är väldigt viktigt att informera. Många andra unga människor som jag vet inte vad som händer, och vad det innebär med detta närmande. Det är väldigt tyst om detta, trots att detta är en väldigt stor grej.

 

Text: Erik Johansson
Bilder: Sari Hevosaho

 

 

 


Minela Mahmutovics tal på Första maj 2017

2017-05-05

Minela Första maj 2017

Åtta personer i världen äger lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning. I Sverige är det procentuellt värre. Här är det två personer som äger lika mycket som halva befolkningen. Världens rikedomar och resurser har aldrig varit så ojämnt fördelade som idag. Samtidigt som mänskligheten står inför fortsatt förtryck, krig och en galopperande global miljö- och klimatkris.

 

Det finns tyvärr många exempel på klyftorna och den snedvridna resursfördelning. Med färre personal och vårdplatser råder en situation av allt högre arbetsbelastning inom vården. Många har deltidsanställningar, tillfälliga anställningar, vikariat och timanställningar. Personalen själva menar att de i nuvarande situation inte kan garantera säker vård eller förlossning och att det i värsta fall kan innebära fara för patienters liv. Anhöriga drabbas också där många, oftast kvinnor, på grund av brist på vårdplatser tvingas vårda sina sjuka anhöriga hemma och tvingas därför säga upp sig helt från arbetet eller åtminstone gå ner i arbetstid.

En femtedel av alla som jobbar inom välfärdssektorn har en privat arbetsgivare. De högst vinsterna görs på de mest utsatta i samhället – flyktingar, funktionsnedsatta, äldre och barn med orolig social situation. Sveriges största privata utbildningsföretag, Academedia, plockar ut en vinst på 8 000 kronor per elev per år. Det är sjukt mycket pengar som borde gå till att anställa fler lärare och höja deras löner, för mindre klasser där varje barns behov kan tillgodoses och där det ges verkligt utrymme till lärande.

Det handlar också om vilka som har kontrollen över verksamheten och resurserna. Det är de som arbetar och brukarna som är experterna på hur verksamheten ska fungera och hur mycket resurser som behövs. Men idag är det politiker som kan besluta om nedskärningar eller nedläggningar utan att ha någon större insyn i verksamheten. Det är därför Rättvisepartiet Socialisterna också säger att det behövs en större demokratisk kontroll på arbetsplatsen.

Fackföreningarnas passivitet har tyvärr varit en faktor till låg kampnivå och för fortsatta attacker på arbeten inom välfärden. Fackföreningsledningen lever idag inte som de de ska representera. De har mycket högre löner och privilegier som en vanlig arbetare bara skulle drömma om. Kampen inom facken mot fackbyråkratin är därför också en viktig strid att ta för att få de kampvilliga fackföreningarna som tar verklig strid för sina medlemmar.

Det område där politikerna däremot inte sparar på är militären där deras budget fortsätter att öka och har ökat sedan 2011. Sverige är ett av de länderna i världen som även säljer mest vapen per capita. Sedan, när flyktingar flyr från fruktansvärda krig, var Sverige bland det första land i EU som införde den hårdare gränskontrollen. Politikerna pratar fortfarande om flyktingkris trots stängda gränser, men den riktiga flyktingkrisen är politikerna själva som flyr från ansvar och medmänsklighet.

Nu är dessutom samtliga stormakter inne i Syrien, som ett slags ”mini tredje världskrig”. 400 000 människor har dött enligt Human rights watch sedan krigets början och 10 miljoner är på flykt. Inhemska terrordåd, som vi bland annat såg i Stockholm senast, är ett resultat av ökad och intensifierad militär imperialism. Men i den politiska debatten läggs skulden istället på alla flyktingar, flyktingar som flyr från dagliga terrorattacker.

Även om det var opolitiskt var det positivt att effekten av terrorattacken i Stockholm blev solidaritet och en kärleksmanifestation, då det lika gärna kunde blivit en effekt med ökat misstänkliggörande av varandra.

Den rådande politiken ger ett ökat självförtroende till högerextrema krafter. Just idag på 1 maj tillåts nazister demonstrera öppet i Falun. Vilket parti som helst kunde getts tillstånd till huvudtorget men det gavs till nazisterna. Det är skamligt att de tillåts demonstrera oemotsagda på arbetarrörelsens dag, då deras mål och syfte är ett krossande av arbetarklassens organisationer, fack och partier. Även om nazisterna inte är ett direkt hot idag, är det viktigt att redan nu förbereda och bygga för en antirasistisk motståndsrörelse som kan stå emot nazisterna framför allt nu när de är så pass små.

Samtidigt som kapitalismen är i fortsatt kris både ekonomiskt och politiskt så ser vi mobiliseringar underifrån. År 2017 har hittills varit kvinnokampens år, särskilt efter Women’s March mot Trump som startade i januari. På 8 mars såg vi för första gången en internationellt organiserad kvinnostrejk i flertal länder i världen.

Varken socialdemokratin och inte heller vänsterpartiet visar vad alternativet är till fattigdom, arbetslöshet, miljöförstöring, rasism och krig. Alternativet är socialism, ett samhälle som drivs av och för vanligt folk och arbetare och inte miljardärklassen. Ett samhälle där klasskillnader inte finns vilket banar vägen för ett avskaffande av förtryck som rasism, sexism, homo- och transfobi, då det inte finns någon som skulle tjäna på förtrycket.

För det behövs ju en resursfördelning, där de rika och storföretagen får betala för sina kriser, där resurserna planeras demokratiskt efter människors behov.

Rättvisepartiet Socialisterna uppmärksammar i år att det är hundra år sedan den ryska revolutionen, då arbetarklassen för första gången tog makten i ett land. Revolutionen innebar bland annat att kvinnor fick rösträtt, rätten att skilja sig och rätten till fri abort. Att homosexualitet var olagligt togs bort, och etniska minoriteter fick fullt erkännande och självbestämmanderätt.

Det som var avgörande då och det som är A och O idag för att krossa kapitalismen är organiseringen och byggandet av ett nytt massarbetarparti som kan fylla det enorma politiska vakuum som finns till vänster, och som genom det politiska programmet har ett alternativ att erbjuda.

Hot om våld, avrättning, förbud av abort, legalisering av våld i nära relationer som vi ser i Ryssland nu och inte minst fattigdom och krig hotar miljarder med människor runt om i världen på alla kontinenter. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna och vår international CWI står på de förtrycktas sida och är med i kampen på fronten där vi finns. Vi ser det positivt om segrar sker men är samtidigt ärliga med faktumet att om kapitalismen får kvarstå som system så finns det inga garanterade rättigheter och många fler kommer att tvingas sätta livet till under systemet.

För att utmana högerpolitiken är det bästa svaret organisering – för att i gemensam kamp kunna förändra den nuvarande situationen och förbereda för morgondagen och framtiden. Organisera dig i din fackförening, i din hyresgästförening, organisera dig i ett parti – för ett nytt socialistiskt alternativ mot kapitalismen och för ett socialistiskt samhälle där det är behoven som styr och inte profitjakten. Ett samhälle byggt på solidaritet, jämställdhet och jämlikhet.


Krisofer Lundbergs tal på Första maj 2017

2017-05-05

Kristofer Första maj 2017

För hundra år sedan marscherade här 10 000-tals människor, för fred, bröd och demokrati. I maj 1917 rasade ännu världskriget och i skuggan av kriget följde svält och social nöd. Den 5 maj 1917 samlades 40 000 personer på en massdemonstration kring Järntorget. I täten för rörelsen gick stadens kvinnor, på samma sätt som idag när globala kvinnostrejker står upp mot Trump och sexismen.

 

1917 hade tålamodet tagit slut för arbetarklassen, över hela landet följde hungermarscher, bröduppror, potatisdemonstrationer och kravaller. Protester vars storlek, krav och organisering skakade nationen i dess grundvalar. Sverige stod på randen till revolution.

Inspirerade av den ryska februari-revolutionen reste sig de svenska arbetarna för fred och bröd och soldaterna gjorde uppror. Bröd- och potatisköerna omvandlats till demonstrationer. Hungrande kvinnor med barnen i famnen stormade butikerna och plundrade dem för att föda sina familjer. Polisen mötte kvinnorna med sablarna vilka svarade med gatsten. Kravaller pågick i två dagar i Göteborg och varken polis eller militär kunde stoppa arbetarfamiljernas protester. Hungerdemonstrationerna ledde även till krav på radikala politiska förändringar, ett avskaffande av monarkin och för allmän och lika rösträtt.

Närmare revolution har Sverige aldrig varit än våren 1917. Över landet hölls inte mindre än 150 stora hungermarscher. På initiativ av socialisterna utsågs även arbetarkommittéer för kontroll av fördelningen av mat. Hungerprotesterna och hotet om revolution var ett viktigt del i demokratiseringen av Sverige. Allmän och lika rösträtt vanns som ett direkt resultat från hotet om revolution. Beslutet om allmän rösträtt kom av rädslan att arbetarklassens mobiliseringen skulle ta ny fart inspirerade av den ryska oktoberrevolutionen. Varje demokratisk utvidgning av våra rättigheter har varit en följd av den sociala kampen och folkrörelserna.

Första maj har sedan dess instiftande av den socialistiska internationalen varit en dag för fred och socialism, så också idag. Det är därför Rättvisepartiet Socialisterna säger Nej till Nato, krig och imperialism. Vi vill bryta tystnaden om militariseringen och krigshetsen. Vi vill resa det nödvändiga motstånd som krävs om att vår stad Göteborg ska förvandlas till en krigsskådeplats med NATO-styrkor från en rad länder. Vi protesterar mot att den största militära övning kommer ske på över 20 år i Sverige. Det handlar om att den sk rödgröna regeringen vill ligga imperialismen till lags och därmed bjuder in den amerikanska marinkåren till att öva krig på svensk mark. Övningen kommer ske till sjöss, på land och i luften. Vi vänder oss emot att Amerikanska soldater kommer hålla krigsövning i vår stad, hamn och skärgård. Vi protesterar mot att riksdagen under stort hemlighetsmakeri och utan offentlig debatt godkände värdlandsavtalet med NATO. Här på första maj har vi alla ett ansvar att informera om och att sätta stopp för krigshettsen och mobilisera mot NATO-anpassningen. Därför deltar även RS i nätverket Nej till Aurora och de protester som planeras i september. Idag snart 100 år efter första världskrigets slut, är kampen mot militarism och imperialism en lika brännande nödvändighet.

Att bekämpa krig är också det effektivaste medlet mot terrorism och rasism. Den fruktansvärda terrorattacken i Stockholm lämnade en stad i chock och flera familjer i sorg. Fyra döda och många svårt skadade. Terrorn syfte är att tvinga fram rädsla och splittring, den massiva manifestationen för enighet som följde med tiotusentals var därför en viktig markering mot både terror och rasism.
RS fördömer krig, terror och rasism, vilka alla hör samman.

Samtidigt vet vi att regeringens tårar efter terrorn inte har något med mänskliga värden att göra. Vi vet att snittantalet döda 2016 av de som flydde över medelhavet var nära 4 ggr denna dödssiffra, varje dag. I snitt dör 15 personer varje dag på medelhavet i flykt undan krig och diktatur som är ett resultat av kapitalismens jakt på profiter genom vapenindusti och exploatering, där även Sverige har ett ansvar. I slutet av 2015 hade antalet flyktingar i världen ökat till 65,3 miljoner. Hälften av världens flyktingar är barn. Antalet flyktingbarn som har kommit över Medelhavet hittills i år varit mer än dubbelt så många som under samma period ifjol. 24 människor i minuten tvingas från sina hem av krig och diktatur. Trots detta är det inte säkra vägar, flyktingmottagande eller asylrätt som europas regeringar sattsar på utan högre murer, gränskontroller och militariserad övervakning för att hålla flyktingar utanför Europa. Och vår regering är inget undantag, riksdagen antog den hårt kritiserade flyktinglagen som innebär ett frontalangrepp mot flyktingars rättigheter. Därför ställer sig RS bakom kravet på Flyktingamnesti som fördes fram här tidigare av rörelsen Vi står inte ut. Denna rörelse sprider sig över landet av lärare och andra som jobbar med flyktingbarn. Styrkan i VSIU är dess bredd och att det är en samling av yrkesverksamma. Rörelsen besitter vi en otrolig tyngd som kollektiv, genom sina arbetsplatser och fackliga organisationer. Lärarnas riksförbund och SSR har ställt sig bakom Amnestikravet. Nu krävs det att samla kollegor med uttalanden på arbetsplatserna och skicka dem som en uppmaning till facken att agera. Få dem till tvärfackliga uttalanden och uppmaning till fackliga manifestationer.
Med fackliga massprotester för kravet på flyktingamnesti skulle rörelsen kunna segra.

Samtidigt menar RS att det behövs mer, vi måste stå upp mot rasism, krig och terror, för internationell solidaritet och en värld i fred, frihet och social rättvisa, i ett sådant samhälle behöver ingen fly och där finns ingen plats för rasism eller terrorism. Vad som stoppade första världskriget var  den ryska oktober revolutionen 1917 och den revolutionära kamp som följde i dess spår.
Denna lärdom är högst aktuell för de kurdiska massorna och Rojavas revolution för att bringa fred och frihet i Mellanöstern.

Världen slits inte bara sönder av krig och väpnade konflikter utan också av exploatering och växande klyftor. Åtta superrika individer, alla män, har tillsammans en förmögenhet som är större än den fattigaste hälften av världens befolkning – ungefär 3,6 miljarder människor. Aldrig någonsin har världens rikedomar och resurser varit så ojämnt fördelade som nu. Ingen kan heller på allvar påstå att det inte finns tillräckligt med resurser och möjligheter i världen, eller att det saknas pengar. Situationen ser inte annorlunda ut i Sverige, de rikaste tjänar idag tre gånger så mycket som de gjorde för tjugo år sedan. Den rikaste procenten av befolkningen tjänar nu 286 procent mer än de gjorde 1995. här är det två individer som tjänar mer än den fattigaste halvan av befolkningen.

I Göteborgs syns detta genom att männen i Långedrag i snitt tjänar 62 600 kronor mer i månaden än kvinnor på Rymdtorget i Bergsjön, 62 600 kronor, varje månad. Det är klassamhället i Göteborg.

Mycket viktigt hände för 100 år sedan. Den 30 juli 1917 samlades ett 20 tal SKF arbetare i Gamlestaden för att bilda en kommittee. Det rådde ett starkt missnöje med gasransoneringen och de gick samman för att framföra sina klagomål kollektivt. Detta lade grunden för vad som skulle bli SKF arbetarnas Hyresgästförening och slutligen Gamlestadens Hyresgästförening, den äldsta föreningen i Göteborg vilket lade grunden för var rörelsen befinner sig idag. Den 4 augusti beslutade 30 arbetare på ett möte om att bilda föreningen. Föreningen hade snabbt 100 medlemmar och när verksamheten kom igång steg siffran till 400 medlemmar. Idag 100 år senare har Hyresgästföreningen 530 000 medlemmar. Bostadsfrågan är en av vår tids viktigaste frågor.

På första maj säger Rättvisepartiet Socialisterna Bostad åt alla – Bygg bort bostadsbristen. Det behöver byggas billiga hyresrätter som människor har råd att bo i. Samtidigt står Hyresrätten inför stora utmaningar och bostadsfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. En av stridsfrågorna är kampen mot renovräkningar och för socialt hållbara renoveringar. 500 000 av miljonprogrammets lägenheter står inför ombyggnad och renovering. Renovering och ombyggnation kan bli en tragedi för hyresgäster om det leder till att en inte har råd att bo kvar på grund av hyreshöjningar. Enligt Boverkets rapport flyttar minst 25 procent av hyresgästerna som ett resultat av ombyggnation som ett resultat av att de inte längre har råd att bo kvar. I Göteborg genomförde Hyresgästföreningen en undersökning som resulterade i rapporten ”Var tredje kan tvingar flytta”. Vid tvister om hyreshöjning vid renovering beslutar Hyresnämnden vid 99 av 100 fall till fastighetsägarens fördel. Många sätter sitt hopp till lagändringar, vi får då påminna om lagändringen 2002 vilket inte ändrade på utfallen. Vi ska därför vara försiktiga med att tro att det räcker med lagändring. Vi kan inte tro på några andra löften än de vi ger varandra genom kamp och organisering. Vi kan inte lita på att fastighetsägarna för dialog med hyresgäster eller att de tar socialt ansvar vid renoveringar.

Exemplet från Hammarkullen i Göteborg är viktigt för hela landet, där har de boende under ledning från de lokala hyresgästföreningarna organiserat sig i förortsråd och lokala forum där lokalsamhället kräver makt och inflytande över renovering och nybyggnation. Genom att gå samman har har man kunnat ta plats och påverka processen. Tar vi inte kampen nu riskerar områden att gentrifieras som ett resultat av renovräkningar och resultera i än mer segregerade städer. Mot detta behöver vi kämpande Hyresgästföreningar.

Idag behöver vi en ideologisk och politisk konfrontation med borgerligheten på alla plan, inte minst i välfärden. RS säger: Välfärd utan vinst – Rusta upp offentlig sektor. Regleringar och eventuellt vinsttak räcker inte. Vinstjakten och de privata bolagen har ingen plats i vård, skola och omsorg. Vi står för en upprustad välfärd i offentlig regi utan vinstintresse, demokratiskt styrd av anställda, brukare och anhöriga. I Sverige har markandsanpassningen av välfärden gått längre än i andra länder. Skola, vård och omsorg är numera en av den svenska kapitalismens lönsammaste ”branscher”. Kampen för en välfärd utan vinst är därför en kamp mot kapitalismen och dess fundament – den privata ägandeträtten.

Samtidigt måste vi förbättra arbetsvillkoren för välfärdens anställda. Därför säger RS:  Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön minskar sjukskrivningar,  personalen mår bättre och de organiserade aktiviteter för brukare ökar. Personalen blir piggare och friskare, de motionerar mer och hinner därmed med att leva mer hälsosamt och får ett hållbart arbetsliv. Detta visar forskningsrapporten från Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att effekterna på Svartedalens äldreboende varit positiva med färre sjukskrivningar, mindre stress och fler aktiviteter för de boende bör användas som exempel i hela landet för en landsomfattande rörelse för sex timmars arbetsdag. Det handlar också om något så grundläggande som att dela på jobben och därmed bekämpa arbetslösheten.

Vad vore första maj utan att lyfta upp de arbetargrupper som är ute i kamp och protester och därmed är i behov av solidaritet. RS står för Hamnarbetarnas seger – Mot lönedumpning och splittring. RS ger sitt fulla stöd till Göteborgs Hamnarbetare som ligger i konflikt med APM Terminals. Bolagets syfte är att få Hamnfyran på knä, ett fackförbund som organiserar 85 procent av Göteborgs hamnarbetarna, med en tradition av kamp och medlemsdemokrati. I slutändan handlar det om att våra vunna fackliga rättigheter är under attack från den samlade borgerligheten. Bakom arbetsgivarna står politiker och Svenskt näringsliv vars syfte är att försvaga Hamnarbetarförbundet.

Vi säger också nej till kapitalets EU. Unionen är skapad för kapitalet, deras företag och regeringar för att kunna samordna sig mot arbetarklassen. EU är ett verktyg för den härskande klassen för att slå mot de sociala och politiska framsteg vi vunnit genom kamp och organisering. Det behövs ett alleuropeiskt uppror för att skrota projektet.

Tidigt såg vi att 2017 skulle bli ett år av ökad radikalisering och klasstrider globalt. Inte minst har klassmotsättningarna i USA lett till radikalisering och rörelse vilket inte minst våra kamrater i Socialist Alternatives genomslag vittnar om.

Runt om i världen försöker den härskande klassen att välta över krisen på arbetarklassens axlar och låta oss betala för deras krig och kris. I USA måste arbetare, kvinnor och migranter konfrontera en regering och president som inte kan jämföras med någon tidigare genom den amerikanska historien. Den sociala kontrarevolutionen fördjupas och allt fler inser att de inte har något annat svar än att slå tillbaka. Trumpadministrationen backas upp av kapitalet och demokraterna gör nu allt för att normalisera situationen och hålla tillbaka kamp och organisering. Det är en regering av och för de rika beredda att rulla tillbaka alla rättigheter vunna av arbetare genom historien. Under attack står kvinnors liv och hälsa, migranters möjlighet till att försörja sig och leva i frihet, minimilön, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. I kapitalismens högborg USA är det numera fler än unga som säger sig föredra socialism före kapitalism.

Det är brådskande att bygga en internationell socialistisk rörelse som kan förena världens arbetare och förtryckta i kampen mot kapitalismens krig, miljöförstöring och orättvisor. Därför deltar Rättvisepartiet Socialisterna i CWI – Committee for a Workers International.

De historiska lärdomarna lär oss att samhället går att förändra, men då krävs kollektiv kamp och organisering. Det är när världens förtryckta går samman som en värld i fred kan skapas. Alla stora förändringar är ett resultat av kamp och organisering och makthavarnas rädsla för revolution. De rikas klasskrig föder dess motreaktion i form av massrörelser och motstånd världen över. I denna kamp finns fröet till en annan värld, en demokratisk och socialistisk värld.

 Det var inte graden av kampvilja som skilde Ryssland 1917 från andra länder, utan varför den socialistiska revolutionen segrade i det landet berodde på att det fanns ett revolutionärt parti – bolsjevikerna – som målmedvetet arbetade för att vinna folkmajoritetens stöd för ett socialistiskt program.

Det är det partiet RS bygger idag som inser att – Svaret är socialism


Historiskt Första maj

2017-05-05

Första maj gbg 2017

Socialistiskt första maj i Göteborg med Rättvisepartiet Socialisterna visar tydligt på att stämningarna i samhället håller på att vända. På första maj såldes 212 Offensiv, 40 prenumerationer och böcker för nära 12 000 kronor i partiets tre tält på Järntorget och bland de 23 kamrater som sålde Offensiv under dagen.

På Rättvisepartiet Socialisternas scen talade ”Vi står inte ut” om kampen för de ensamkommande barnens rätt till flyktingamnesti, Parvin Kaboly från Hekmatisterna talade om arbetarkampen i Iran. Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, tog i sitt tal sin utgångspunkt i stadens hungerkravaller och bröduppror 1917. Om hur hungriga mödrar plundrade butiker på bröd för att föda sina barn och hur de i tiotusental försvarade sig mot polis och militär.

–  Hungerprotesterna och hotet om revolution var ett viktigt del i demokratiseringen av Sverige. Allmän och lika rösträtt vanns som ett direkt resultat från hotet om revolution.

Beslutet om allmän rösträtt kom av rädslan att arbetarklassens mobiliseringen skulle ta ny fart inspirerade av den ryska oktoberrevolutionen.

– Första maj har sedan dess instiftande av den socialistiska internationalen varit en dag för fred och socialism, så också idag. Det är därför Rättvisepartiet Socialisterna säger: Nej till Nato, krig och imperialism. Vi vill bryta tystnaden om militariseringen och krigshetsen. Vi vill resa det nödvändiga motstånd som krävs mot att vår stad Göteborg ska förvandlas till en krigsskådeplats med NATO-styrkor från en rad länder, sa Kristofer Lundberg.

Rättvisepartiet Socialisterna marscherade sedan i eget block i Röd Front, talkörerna ekade från Järntorget längs med Haga, Vasastaden, Avenyn och avslutades på Grönsakstorget, där talare från Hamn4an, Kommunistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna avlöste varandra. För Rättvisepartiet Socialisterna talade här Minela Mahmutovic. 

Kollage första maj


Borås: Hungerrevolten 100 år idag

2017-04-25

Utan text

2017 markerar 100-årsjubileumet av hunger- och soldatdemonstrationerna i Sverige. Den 25:e april 1917 marscherade i Borås arbetare och unga, såväl kvinnor som män, i en jättelik demonstration fram till ”magistraten” (kommunens styrelse) och krävde bröd och att militären inte skulle sättas in på Första maj. Detta var en del i de internationella rörelser, som vi ännu i dag har att tacka för mycket av det vi tycker är självklart. 

Den första större rörelsen av arbetare i Borås ägde rum år 1905, alltså samma år som den första ryska revolutionen. Arbetarna på textilfabrikerna – framförallt kvinnor – gick ut i reaktion mot låga löner och förskräckliga arbetsvillkor. Dessa ”protester” var ganska naiva. Man hade förhoppningar om att magistraten – alltså kommunstyrelsen – bara behövde förstå och övertygas om arbetarnas önskemål. Och att de sedan skulle bifalla dessa önskemål. Och det var just önskemål, inte krav.

1917 rådde hungersnöd och hård ransonering. Dessutom höll fabrikörerna inne med maten, för att höja priserna ytterligare. Den 25 april samlades en stor demonstration, ledda av kommunister och socialdemokrater, som tågade genom staden fram till rådhuset till itonerna av Internationalen. Väl framme ställde en deputation, bestående av sex arbetare,  sina krav till magistratet. Kraven handlade dels om att öka ransonerna av bröd, dels om att inte sätta in militären mot Första maj-tåget som skulle marschera en knapp vecka senare. Militär hade satts in mot flera demonstrationer runt om i Sverige tidigare under våren, och det ryktades att både infanteri och kavalleri skulle sättas in även i Borås på Första maj.

Att arbetarna ställde krav, och inte önskemål, var ett resultat av att arbetarklassen blivit större, starkare mer politiskt medveten och bättre organiserad. Det var framförallt textilindustrin som växte fram, och 1917 fanns många fabriker och en stor stad med invånare som framförallt arbetade i textilfabrikerna. Borås hungerdemonstration ägde rum i ett sammanhang av ett helt land och ett helt Europa i uppror. Februarirevolutionen i Ryssland, revolutionsförsöket i Tyskland, hunger- och soldatdemonstrationerna i resten av Sverige, kvinnornas stormning av brödbutikerna i Göteborg, fritagningen av Anton Nilsson från fängelset i Härnösand etc. Kapitalister, medlemmar i magistraten och chefredaktören för Borås Tidning – som för övrigt utgjordes av samma personer – var rädda för en revolution. De satt och hukade ute i sina lyxvillor med strandtomter och oroade sig för att arbetarna skulle bulta på deras dörrar.

Dagen efter hungerdemonstrationen var Borås Tidning mycket inställsam och överslätande. Redaktören överdrev samförståndet och de varma känslorna mellan arbetardeputationen och magistraten. Det var alltså en tydlig skillnad mot styrkeförhållandena idag. Trots att den borgerliga pressen utger sig för att vara neutral, så är den åndå starkt öppen i sitt arbetarförakt och borgerliga rapportering. Men 1917 kände sig Borås Tidning tvungen att tiga med kritik av arbetarna – målet var ju att rädda sitt eget skinn, och till varje pris undvika en arbetarresning.

Vad vanns då av arbetarrörelsen i Borås? Jo, kraven på att militären inte skulle komma till Första maj-demonstrationen vann gehör. Brödransoneringarna ökade något, men inte alls till den mycket specifika nivå som arbetardeputationen krävde.

Sammanfattningsvis var detta en mäktig styrkedemonstration av arbetarklassen i Borås, och för eftervärlden var den en del i den landsomfattande resning som bidrog till att arbetarklassen flyttade fram sina positioner, och ett steg närmare allmän och lika rösträtt. I Ryssland gick arbetarna hela vägen i en revolution – brödet fördelades till folket, monarkin avskaffades, ett verkligt folkstyre genom arbetarråd upprättades, kvinnor fick rätt att skilja sig, homosexualitet avkriminaliserades, fascistiska organisationer förbjöds, det byggdes dagis och storkök, världens första naturreservat inrättades.

[Bilden föreställer uppvaktningen av magistraten och är hämtad från Arbetarrörelsens arkiv]

Terror i Stockholm 

2017-04-08


 (foto: OpenStreetMap contributors, AlexTref871)Den stulna lastbilen körde en lång sträcka på gågatan i full fart innan den kraschade in i Åhlénshuset.

Vi fördömer med största möjliga kraft det fruktansvärda förmodade terrordådet på Drottninggatan i Stockholm på fredagen. Fyra personer dödades och 15 skadades. Vi sörjer med alla som drabbats.

I Stockholm följdes chock och oro snabbt av stark solidaritet till alla som strandats i city, med erbjudanden om bäddar, mat och biltransporter. Det är viktigt för att gå vidare med detta och motarbeta den rädsla och splittring som är målet med denna typ av attacker.
Det är när detta skrivs (lördag morgon) ännu för tidigt att dra alla slutsatser. Den senaste informationen är att polisen gripit en misstänkt för vad som rubriceras som ett misstänkt terrordåd. Han misstänks för att ha kört lastbilen.

Likheterna är stora med attacken i Berlin i december, där också en lastbil kapades, och i London i mars, liksom i Nice i Frankrike den 14 juli. I dessa fall rörde det sig om ensamma förövare av terror.

För dådet i Stockholm har ännu ingen tagit på sig ansvaret. Det är inte heller särskilt mycket känt om den misstänkte förarens bakgrund och eventuella kopplingar till organisationer.
Rättvisepartiet Socialisterna fördömer terrordåd och attacker. Socialister och marxister har alltid varit motståndare till individuell terrorism. Terroristerna säger sig angripa makthavare, men dåd som detta drabbar med full kraft vanligt folk på väg från jobbet, turister och unga människor på stan. Drottninggatan måste valts som landets kanske folktätaste gågata.

Dåd som detta är totalt reaktionära i kampen mot imperialismens krigspolitik gentemot Mellanöstern. Istället riskerar det att leda till öka repression, med undantagslagar. Efter terrordåden i Frankrike användes undantagslagarna mot både klimatprotester och fackliga demonstrationer. SVT:s korrespondent i Bryssel har påpekat hur terrordåden i Belgien lett till ökad polisnärvaro, exempelvis kontroller av personer som inte ser “belgiska” ut. Ökad repression och rasism är också målet med terrorn för terrororganisationer och annan extremhöger.

I Sverige har chockdoktrinen mot flyktingar sedan 2015 skapat ökat rasistiskt våld och en högre profil från dessa grupper. Nazister sitter just nu gripna för bombdåd i Göteborg, vilket också borde klassas som terrorhandlingar.

Det finns samtidigt en stark och på senaste tiden växande solidaritet. Det behövs att alla gräsrots-, vänster- och fackliga organisationer samlas och står upp mot hotet från rasisters hat som kommer att följa detta dåd. Vi uppmanar till kamp mot terror, krig och rasism. Den kraft i Frankrike och Belgien som har kunnat bryta den negativa spiralen av mer repression, mer rasism, mer krig och mer terror är när arbetarklassen varit ute i aktiv klasskamp för jobb, löner, trygga villkor och mer välfärd. Det finns en stark solidaritetskänsla och antirasism bland stora delar av befolkningen i Sverige och om den omsätts till aktivitet finns det stor chans att vända utvecklingen.
Terrordåd har drabbat flera städer i Europa, men de allra största attackerna har skett i Irak och andra länder i Mellanöstern, liksom i Afghanistan, Pakistan och flera länder i Afrika. Den här sortens dåd är den vardag flyktingar flyr och söker skydd från och det är också de som riskerar att drabbas hårdast av ökad rasism.

De största terrorgrupperna är högerextrema, som Islamiska Staten och talibanerna som vuxit fram som ett resultat av USA:s krig i Irak respektive Afghanistan. Talibanerna uppstod ursprungligen med understöd av USA, Saudiarabien och regimen i Pakistan under kriget i Afghanistan för över 30 år sen.

Att kämpa mot terrorism handlar om att kämpa mot krig. Då ingår kamp mot den svenska vapenexporten och banden till Nato, till exempel deltagandet i Afghanistan och Mali.

Krigshandlingar och terrorism hör också ihop med den nyliberala högerpolitik som bedrivits globalt de senaste decennierna.

Rättvisepartiet Socialisterna tar fasta på den solidaritet som också visades under gårdagen och kommer fortsätta kampen för ett socialistiskt samhälle grundat på rättvisa, gemenskap och fred.
Av: Rättvisepartiet Socialisterna, lördag morgon 8 april


Partibyggeskonferens 

2017-04-03

Den 9 april samlas Rättvisepartiet Socialisterna på Partibyggeskonferens för Västsvenska distriktet.
– Partibyggeskonferensen är distriktets beslutande organ. Det fungerar som ett årsmöte, men årsmöte associeras till tråkiga möteshandlingar och för oss handlar det om att bygga partiet, därav namnet, säger Amer Mohammed Ali, RS Väst ordförande.
Partibyggeskonferensen kommer att behandla världssituationen: Motståndet mot Trump och sexismen – Ny kvinnorörelse växer fram, Sverige: Vårdkamp och Hamnstrejker – Vänder arbetarkampen 2017? och Partibygget och ungdomsarbetet.
Partibyggeskonferensen sker i ett utmanande politiskt läge. Det räcker inte med att ha rätt, man behöver också en publik för idéerna. Ilskan och misstroende mot etablissemanget är stort men det innebär inte automatiskt att arbetare och unga rör sig vänsterut. Det är en stor utmaning att vinna stöd för socialismen.
– Det är fler som tittar mot vårt parti än tidigare även om de inte anslutit till våra led ännu. Utmaningen är att nå dessa, säger Minela Mahmutovic RS Göteborgs ordförande.
Förslag till beslut och ny distriktstyrelse är utskickat till partiets medlemmar. Amer Mohammed Ali är föreslagen till omval för ordförande RS Västsverige och Minela Mahmutovic är föreslagen till omval för ordförande för RS Göteborg.

Kristofer Lundberg