Lyckat möte mot Aurora17

2017-08-29

Håller tal på Brygghuset

David Lindquist talar. Fotograf: Sari Hevosaho

 

Nato och USA kommer att genomföra militärövningar på svensk mark i september. Detta är en del av den svenska militära upptrappningen och närmandet till Nato. Samtidigt mobiliserar nätverket Stoppa militärövningen Aurora för fullt för att demonstrera mot militärövningen. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ska självklart demonstrera mot Aurora i Göteborg den 16 september. Tisdagen den 29 augusti anordnade Nätverket Nej Till Nato Sjuhärad, NTNS (i vilket RS Borås ingår) ett öppet möte.

Läs hela inlägget här »


”Man kan inte väcka någon som låtsas att han sover”

2017-08-27
Sittstrejken har spridits till alla landets hörn och så även till Borås. (foto: Sari Hevosaho)
Sittstrejken har spridits till alla landets hörn och så även till Borås.

Liksom på flera andra orter i Sverige strejkar nu rörelsen #Ung i Sverige i Borås. Offensiv har pratat med två av deltagarna, Mohammad och Davood.

–Jag kom som ensamkommande barn för fem år sedan till Sverige. Ursprungligen kommer jag ifrån Afghanistan, men jag är uppväxt i Iran. Jag har permanent uppehållstillstånd – permanent tillstånd till liv. Men det är många som inte har permanenta tillstånd till liv, tyvärr, berättar Mohammad och fortsätter:
– Läget för mina kamrater här omkring mig idag är fruktansvärt. Afghanistan är inte säkert. Situationen för de här ungdomarna är fruktansvärd. De är papperslösa. De saknar hopp. Om de skickas tillbaka, kan de dö precis när som helst. Tyvärr är det många svenskar som säger att vi har kommit hit utan riktiga skäl. Men där vi kommer ifrån sprängs varje dag självmordsbomber, och vi lever under hotet från talibaner och ISIS. Det är riktiga skäl!

Mohammad berättar att han har stött på svenskar som säger att afghanerna ”bara” är i Sverige för att de flyr fattigdom. Men om fattigdom vore det enda problemet, varför skulle då UD avråda svenska turister från att besöka Afghanistan, samtidigt som de inte avråder svenskar att besöka andra fattiga länder, som till exempel Indien?
– Vi har ett uttryck i Afghanistan som lyder: ”Man kan väcka någon som sover, men man kan inte väcka någon som låtsas att han sover”.

Mohammad

Mohammad

Och vem är det som låtsas sova just nu?
– Politikerna! säger Mohammad blixtsnabbt.
– Det är mänskligheten som ska styra och begränsa politikerna. Men i nuläget är det tvärtom – det är politikerna som styr och begränsar mänskligheten. Jag har bott här i fem år nu och jag vet att det svenska folket har hjärtan av guld, det är inte där problemet ligger.

– Jag är född i Afghanistan, men jag har bott hela mitt liv i Iran, berättar Davood och fortsätter:
– När jag var runt 15 år blev situationen akut för mig. Jag flydde då till Europa och Sverige. Det var en hemsk väg hit, särskilt gränsen mellan Iran och Turkiet, Medelhavet, Grekland… Många dog på vägen. Efter 30 dagar kom jag till Sverige, och nu har jag varit här i två år. Just nu läser jag elprogrammet på gymnasiet i Borås.
– Idag är det fredag. Mina klasskamrater planerar för helgen, men absolut inte jag. Jag vet inte vad som ska hända i min framtid. Det beror helt på vad Migrationsverket tänker göra, för Afghanistan är inte säkert. Alla sektorer är osäkra, det är nästan samma sak i varje del.

Davood

Davood

Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas. En allmän flyktingamnesti måste införas för alla flyktingar som befinner sig i landet. Tillfälliga stopp på utvisningar och tillfälliga uppehållstillstånd innebär inte möjlighet för ungdomarna att starta sina liv. En massiv kampanj för att riva upp den nya asyllagen från år 2016 måste dessutom lanseras.
Rättvisepartiet Socialisterna är en aktiv kämpe i asylrörelsen och vi kopplar samman denna med kampen för jobb, bra löner, bostäder och välfärd för alla. En del av skulden till den flyktingkatastrof som drabbar världen är den ökade militariseringen. Sveriges vapenexport och deltagande i höstens imperialistiska krigsövning är inräknade i detta.
Flyktingstrejken i Borås har hittills varit förskonad från nazisters och högerextremas fysiska attacker. I Stockholm däremot är fallet annorlunda. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar till deltagande i Studenter Mot Rasisms demonstration den 30 september i Göteborg, mot vad som (enligt arrangörerna själva) kommer att bli den största nazistmarschen sedan andra världskriget. ■

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar till att:

  • Strejken fortsätter. Det är viktigt att fler ansluter sig så att strejken på Stora torget kan fortsätta genom avlösning, även när skolorna har börjat den 28 augusti. Alla skolelever, ungdomsföreningar med flera oavsett härkomst borde gå dit och ge stöd.
  • Sprida strejken till alla Borås skolor.
  • Få fackföreningar, exilorganisationer, kulturföreningar, idrottsföreningar med flera att stödja strejken, både genom uttalanden och genom att fysiskt deltaga.

Fotografier av Sari Hevosaho

Läs hela inlägget här »


Borås inte förskonat från den förödande vårdkrisen

2017-08-11

Foto: Sari Hevosaho

Varje sommar brukar Södra Älvsborgs sjukhus i Borås brottas med bemanningsproblem. Och så blev det även i år.

Att det saknas sjuksköterskor är det största problemet. Våren och sommaren har varit extremt svåra. De har fått jobba mer övertid, och det lär resultera i en höst med många sjukskrivningar. På akuten, på neonatal, på förlossningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt på BUP-akuten är det kris. Under sommaren är det alltid värre, men prognoserna inför hösten ser heller bra ut.

Enligt den senaste statistiken kring vårdköer klarar inte Södra Älvsborgs sjukhus i Borås att hålla vårdgarantin. När det gäller den första bedömningen hålls vårdgarantin bara nätt och jämnt. När det gäller utredning ligger sjukhuset ligger som sämst till, men även när det gäller behandling är vårdköerna långa,

På Barnpsykiatriska akutavdelningen har det varit kaos under sommaren. Ibland har trycket varit så stort att patienter som i själva verket borde lagts in har fått behandlas hemma eller i öppenvården. Ibland har man också tvingats ta hjälp av vuxenpsykiatrin. Ett antal personal har blivit sjukskrivna under våren och sommaren.
Vården befinner sig i ett läge där personalen är väldigt trött och sliten. Både patienter och personal far illa.

– Barnpsykiatrin klarar inte längre av att ta emot tunga patienter, och det finns ingen handlingsplan för hur vi ska bemöta patienterna, säger en anställd.
Många är sjukskrivna, och många också funderar på att byta jobb, eller söker redan andra jobb.

Den 3 september kommer det att demonstreras över hela landet för vården. Det kommer att vara viktiga protester, som ställer många viktiga krav, bl.a. på en hållbar arbetsmiljö, adekvat löneutveckling, mer tid för återhämtning, – att stängda vårdplatser öppnas. Att inga fler ska behöva dö p.g.a. platsbrist på sjukhus, att vård bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund istället för olika ekonomiska styrmodeller och att vård styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att sluta upp i dessa demonstrationer, och påpekar samtidigt att dessa demonstrationer behöver gå vidare till en rörelse sammanhållen i solidaritet med t.ex. hamnarbetare, sopgubbar, byggarbetare och postanställda i en kamp för ett samhälle där samhällets funktioner ägs och styrs av arbetarna själva.


Tusentals i stolt tåg genom Borås

2017-06-22

Borås Pride 2017

Foto: Sari Hevosaho

Borås Pride den 15-17 juni erbjöd många aktiviteter; föreläsningar, utställningar, diskussioner med mera. Även om företag och myndigheter fanns med, så utmärktes programmet av ideella krafter och initiativ från engagerade. För politiken stod RS, även om andra partier var där.

 

Många besökare valde att besöka Rättvisepartiet Socialisternas (RS) tält, som låg mitt i solen, långt ifrån de etablerade partiernas rad – en slående symbolik. Samtidigt som dessa partier försöker sola sig i glansen under förespeglingen av att vara ”toleranta”, står de, med undantag för (V), för den utvisningspolitik som drabbar hbtq-flyktingar.
I 72 länder är homosexualitet ett brott, och straffas i flera av dessa med fängelse, tortyr och döden. Trots detta utvisas hbtq-personer dit, vilket stod i fokus för RS. Listor med krav på att hbtq-flyktingar ska få asyl fylldes, och många köpte Offensiv samt bidrog ekonomiskt till kampen för att stoppa utvisningarna.

RS ordnade även en tipsrunda. Frågorna handlade om transpersoners kamp för upprättelse, förtrycket av homosexuella i Tjetjenien, hbtq-kampens stora landvinningar i och med den 100-årsjubilerande ryska revolutionen med mera.
Offensiv passade även på att besöka två programpunkter. Dels fotoutställningen ”Paragraph 157”, om de homosexuella i nazi-Tysklands koncentrationsläger, dels ett gruppsamtal med titeln ”Sociala rörelser – starkare tillsammans?”. Samtalsledare var Kennet Öhlund, tidigare journalist och sedan några år aktivist med tonvikt på klimatfrågor. Bland deltagarna märktes Saga Becker, skådespelare och allkonstnär.

David Lindquist från RS argumenterade för att politiska rörelser och kollektiv kamp är vad som leder till seger. Som exempel tog han ryska revolutionens landvinningar för hbtq-personer, Stonewallupproret 1969 och transaktivisters långa kamp mot tvångssteriliseringar. Becker däremot tog upp vikten av kunskap, och hävdade att det gällde att få makthavare att inse folkets behov.

Sista dagen tågade en parad med flera tusen deltagare. RS:s block gick stolt genom staden med en banderoll som uppmanade till hbtq-kamp. Genom megafon uppmärksammade vi de tusentals åskådarna på tvångsutvisningarna av hbtq-flyktingar, och manade till kamp och enighet i hbtq-rörelsen. Vänsterpartiet reste  krav på kärlek. RFSL Newcomers och Refugees Welcome gick i tystnad, med respekt för de som hotas när de talar, och valde således att inte nyttja den rätt som de önskar att andra hade.


Borås Pride 2017 – tåga med Socialisterna! 

2017-06-11


Tåga med Rättvisepartiet Socialisterna i Borås Pride-parad 2017!

Paraden avgår 18.00 från gatan mellan Clas Ohlson och Storknallen. Varför du ska gå i Rättvisepartiet Socialisternas block: För att visa att du tar kampen för HBTQ-rättighet på allvar. Vi bekämpar det fascistiska våldet mot HBTQ-personer. Vi reser kraven på att regeringspartiernas utvisningspolitik av HBTQ-flyktingar stoppas. Vi ser vikten av gräsrotskamp. 
https://www.facebook.com/events/406173633097681/?ti=icl


Fredsmarsch mot Aurora

2017-05-15

nato ut ur sverige

 

Söndagen den 14:e mars hölls en fredsmarsch Göteborg. Bakgrunden är Aurora, då sex Nato-länder kommer öva krig i Sverige. Att Nato anordnar övningar i Sverige beror på att vi ingått et s.k. värdlandsavtal. Skälen till att protestera mot Aurora är att det bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön samt ökar risken för väpnade konflikter mellan olika stater, och att det innebär ytterligare ett närmande till ett svenskt Nato-medlemskap. Arrangerade fredsmarschen gjorde ett nätverk som framförallt består av privatpersoner med engagemang i fredsfrågor.

Under samlingen på Linnéplatsen inför marschen framfördes musik av Jan Hammarlund, ”Jazzmusiker för fred” och Göteborgs feministiska kör. Cirka 100 personer deltog sedan i marschen, som gick till Esperantoplatsen. Framförallt var det äldre människor. Väl framme där hölls tal av Harriet Johansson Otterloo, fredsaktivist. Hennes tal fokuserade på kvinnornas roll i proteströrelser genom historien.

Offensiv ställde två korta frågor till tre av deltagarna.
1. Varför demonstrerar du idag?

  1. Vad behöver göras efter denna demonstration?

Ulla: 

ulla från aurora-demon
– Jag demonstrera här idag mot att vi förmodligen kommer att hamna i Nato. Vi kommer satt få se en massa soldater här i Göteborg, och i skärgården. Tyvärr ser det inte ut att vara så många deltagare här som jag hade hoppats.

– Bra fråga. Vi behöver ställa upp i fler demonstrationer. Försöka få andra människor att gå med i kampen. En gång i tiden organiserade vi på arbetsplatserna, vi kanske måste tillbaka dit.

Anette:

annette från aurora-demon
– Nato ska inte vara här. Vi är inte med i Nato. De ska inte ha några övningar i Sverige.
– Det gäller ju att organisationer och partier verkligen uppmärksammar detta. Det krävs en gemensam organisering.

Linn:

linn från aurora-demon
– För att jag inte vill ha krig i det här landet, helt enkelt. Att vi dras in i något krig. Det ses nog som en provokation av Ryssland. Detta är ett klart närmande till Nato.
– Det är väldigt viktigt att informera. Många andra unga människor som jag vet inte vad som händer, och vad det innebär med detta närmande. Det är väldigt tyst om detta, trots att detta är en väldigt stor grej.

 

Text: Erik Johansson
Bilder: Sari Hevosaho

 

 

 


Minela Mahmutovics tal på Första maj 2017

2017-05-05

Minela Första maj 2017

Åtta personer i världen äger lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning. I Sverige är det procentuellt värre. Här är det två personer som äger lika mycket som halva befolkningen. Världens rikedomar och resurser har aldrig varit så ojämnt fördelade som idag. Samtidigt som mänskligheten står inför fortsatt förtryck, krig och en galopperande global miljö- och klimatkris.

 

Det finns tyvärr många exempel på klyftorna och den snedvridna resursfördelning. Med färre personal och vårdplatser råder en situation av allt högre arbetsbelastning inom vården. Många har deltidsanställningar, tillfälliga anställningar, vikariat och timanställningar. Personalen själva menar att de i nuvarande situation inte kan garantera säker vård eller förlossning och att det i värsta fall kan innebära fara för patienters liv. Anhöriga drabbas också där många, oftast kvinnor, på grund av brist på vårdplatser tvingas vårda sina sjuka anhöriga hemma och tvingas därför säga upp sig helt från arbetet eller åtminstone gå ner i arbetstid.

En femtedel av alla som jobbar inom välfärdssektorn har en privat arbetsgivare. De högst vinsterna görs på de mest utsatta i samhället – flyktingar, funktionsnedsatta, äldre och barn med orolig social situation. Sveriges största privata utbildningsföretag, Academedia, plockar ut en vinst på 8 000 kronor per elev per år. Det är sjukt mycket pengar som borde gå till att anställa fler lärare och höja deras löner, för mindre klasser där varje barns behov kan tillgodoses och där det ges verkligt utrymme till lärande.

Det handlar också om vilka som har kontrollen över verksamheten och resurserna. Det är de som arbetar och brukarna som är experterna på hur verksamheten ska fungera och hur mycket resurser som behövs. Men idag är det politiker som kan besluta om nedskärningar eller nedläggningar utan att ha någon större insyn i verksamheten. Det är därför Rättvisepartiet Socialisterna också säger att det behövs en större demokratisk kontroll på arbetsplatsen.

Fackföreningarnas passivitet har tyvärr varit en faktor till låg kampnivå och för fortsatta attacker på arbeten inom välfärden. Fackföreningsledningen lever idag inte som de de ska representera. De har mycket högre löner och privilegier som en vanlig arbetare bara skulle drömma om. Kampen inom facken mot fackbyråkratin är därför också en viktig strid att ta för att få de kampvilliga fackföreningarna som tar verklig strid för sina medlemmar.

Det område där politikerna däremot inte sparar på är militären där deras budget fortsätter att öka och har ökat sedan 2011. Sverige är ett av de länderna i världen som även säljer mest vapen per capita. Sedan, när flyktingar flyr från fruktansvärda krig, var Sverige bland det första land i EU som införde den hårdare gränskontrollen. Politikerna pratar fortfarande om flyktingkris trots stängda gränser, men den riktiga flyktingkrisen är politikerna själva som flyr från ansvar och medmänsklighet.

Nu är dessutom samtliga stormakter inne i Syrien, som ett slags ”mini tredje världskrig”. 400 000 människor har dött enligt Human rights watch sedan krigets början och 10 miljoner är på flykt. Inhemska terrordåd, som vi bland annat såg i Stockholm senast, är ett resultat av ökad och intensifierad militär imperialism. Men i den politiska debatten läggs skulden istället på alla flyktingar, flyktingar som flyr från dagliga terrorattacker.

Även om det var opolitiskt var det positivt att effekten av terrorattacken i Stockholm blev solidaritet och en kärleksmanifestation, då det lika gärna kunde blivit en effekt med ökat misstänkliggörande av varandra.

Den rådande politiken ger ett ökat självförtroende till högerextrema krafter. Just idag på 1 maj tillåts nazister demonstrera öppet i Falun. Vilket parti som helst kunde getts tillstånd till huvudtorget men det gavs till nazisterna. Det är skamligt att de tillåts demonstrera oemotsagda på arbetarrörelsens dag, då deras mål och syfte är ett krossande av arbetarklassens organisationer, fack och partier. Även om nazisterna inte är ett direkt hot idag, är det viktigt att redan nu förbereda och bygga för en antirasistisk motståndsrörelse som kan stå emot nazisterna framför allt nu när de är så pass små.

Samtidigt som kapitalismen är i fortsatt kris både ekonomiskt och politiskt så ser vi mobiliseringar underifrån. År 2017 har hittills varit kvinnokampens år, särskilt efter Women’s March mot Trump som startade i januari. På 8 mars såg vi för första gången en internationellt organiserad kvinnostrejk i flertal länder i världen.

Varken socialdemokratin och inte heller vänsterpartiet visar vad alternativet är till fattigdom, arbetslöshet, miljöförstöring, rasism och krig. Alternativet är socialism, ett samhälle som drivs av och för vanligt folk och arbetare och inte miljardärklassen. Ett samhälle där klasskillnader inte finns vilket banar vägen för ett avskaffande av förtryck som rasism, sexism, homo- och transfobi, då det inte finns någon som skulle tjäna på förtrycket.

För det behövs ju en resursfördelning, där de rika och storföretagen får betala för sina kriser, där resurserna planeras demokratiskt efter människors behov.

Rättvisepartiet Socialisterna uppmärksammar i år att det är hundra år sedan den ryska revolutionen, då arbetarklassen för första gången tog makten i ett land. Revolutionen innebar bland annat att kvinnor fick rösträtt, rätten att skilja sig och rätten till fri abort. Att homosexualitet var olagligt togs bort, och etniska minoriteter fick fullt erkännande och självbestämmanderätt.

Det som var avgörande då och det som är A och O idag för att krossa kapitalismen är organiseringen och byggandet av ett nytt massarbetarparti som kan fylla det enorma politiska vakuum som finns till vänster, och som genom det politiska programmet har ett alternativ att erbjuda.

Hot om våld, avrättning, förbud av abort, legalisering av våld i nära relationer som vi ser i Ryssland nu och inte minst fattigdom och krig hotar miljarder med människor runt om i världen på alla kontinenter. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna och vår international CWI står på de förtrycktas sida och är med i kampen på fronten där vi finns. Vi ser det positivt om segrar sker men är samtidigt ärliga med faktumet att om kapitalismen får kvarstå som system så finns det inga garanterade rättigheter och många fler kommer att tvingas sätta livet till under systemet.

För att utmana högerpolitiken är det bästa svaret organisering – för att i gemensam kamp kunna förändra den nuvarande situationen och förbereda för morgondagen och framtiden. Organisera dig i din fackförening, i din hyresgästförening, organisera dig i ett parti – för ett nytt socialistiskt alternativ mot kapitalismen och för ett socialistiskt samhälle där det är behoven som styr och inte profitjakten. Ett samhälle byggt på solidaritet, jämställdhet och jämlikhet.