Borås möttes av uddlöst kommunfullmäktige

2015-09-20

20150919_124201 20150919_123507

Lördagen 19:e september hölls en manifestation i Borås under namnet ”Refugees Welcome”.

Bilder på flyktingkatastrofens offer har fött solidaritet med flyktingar och en rörelse har vaknat till liv bland bredare skikt av befolkningen.
De etablerade partierna känner av opinionen och trots att de själva står som ansvariga för den omänskliga flyktingpolitik som förs vill de nu rida på vågen av solidaritet.

Runt 500 personer hade samlats på P.A. Halls terrass i Borås.
Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Ida Legnemark fanns bland talarna:
”Idag samlas vi för att kärlek och medmänsklighet är starkare än hat och främlingsfientlighet. Vi säger välkomna till Borås, välkomna att bygga framtiden med oss” sa hon i sitt tal.
Hon fortsatte med att läsa dikten ”En broder mer” av Stig Dagerman.
Det är en kort dikt som handlar om att man visserligen aldrig kan förändra världen, men att det i alla fall går att hjälpa enskilda individer.
Detta är talande för det sätt på vilket vänsterns toppskikt ser på hur dagens problem ska lösas. Inte genom gemensam kamp, utan genom individuella uppoffringar.

Uppoffringar har vi sett mycket av på sistone, och det är glädjande att se hur stark känslan av samhörighet och viljan att hjälpa till är. Dessa gemensamma krafter skulle kunna uträtta stordåd på en ny nivå.
Men demonstrationen misslyckades totalt med att ge någon vägvisning om vad som krävs för förändring. Ingen uppmaning om engagemang eller organisering, inget om vad vi bör göra nu.
Bakom arrangemanget stod Borås politiska etablissemang som medvetet höll såväl Rättvisepartiet Socialisterna som Asylrörelsen utanför.
Detta innebar att de som drabbas av den rasistiska flyktingpolitiken och de som dagligen kämpar för rätten till asyl skulle vara passiva åskådare och breda plats åt de som bär ansvaret.

Rättvisepartiet Socialisterna som var den största organiserade kraft på plats förde fram att vi tillsammans måste bygga en rörelse som långsiktigt kämpar för att riva Fort Europas murar – för politikerna bygger i skrivande stund nya.

Att det finns ett sug efter politiska svar kunde tydligt ses i att 145 personer köpte Offensiv under demonstrationen och att de politiska diskussionerna handlade om mer än flyktingpolitiken.

RS avslöjade att trots deras vackra ord om allas lika värde så har tvångsutvisningarna fortsatt.
En massrörelse krävs för rätten till asyl.
Det behövs kamp underifrån för att sätta press på politikerna att avskaffa Dublinförordningen.
Det behövs en envis kamp mot rasismen och mot att flyktingar beskylls för politikernas försämringar av välfärden.

RS Borås

Röster från demonstrationen

En av de personer utan organisationstillhörighet som letat sig till P.A. Halls terrass i lördags var Adam, 30. Offensiv fick en intervju med honom just när manifestationen avslutats och folk började röra sig ner mot centrum.

Vad tycker du om manifestationen? 
– Jag är besviken. Det provocerar mig när partiernas enas om en sån minsta gemensam nämnare som att ”vi ska vara snälla och respektfulla mot de som väl kommer hit”, när det egentligen behöver göras så himla, himla mycket mer.

Vad tycker du behöver göras?
– Förutom att t.ex. höja andelen kvotflyktingar och naturligtvis ta emot de som kommer hit,  ge dem asyl – så handlar det om att vi måste skapa säkra flyktvägar.

Hur skapas säkra flyktvägar?
– Vi måste riva upp Dublinförordningen, transportörsavtalet, fysiska barriärer som exempelvis de i Ungern vi måste ge absolut asylrätt om man kommer från vissa områden. Politikerna måste riva upp sina beslut om utvisningarna och vi själva måste aktivt ta strid mot dem. Asylprocessen är inhuman och måste förkortas. Den måste bli rättssäker och human!

Hur kan man åstadkomma detta?
– Satsa resurser på det och göra asylprocessen rättsäker med tanke på hur godtyckligt det verkar vara.  Inte minst för t.ex. hbtq-flyktingarska få stanna.

Något annat du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?
– Jag gillar inte att många av partiernas s.k. antirasism baseras på vilken nytta flyktingarna gör. De pratar om att vi föder färre och färre barn, så att vi måste ha invandring för att trygga våra pensioner. Att vi behöver arbetskraft, att många som kommer hit är välutbildade läkare och driftiga entreprenörer osv. Jag tycker att man är inne på en farlig väg när man börjar mäta människovärde i lönsamhet.

Annonser

Protest mot utvisning av njursjuk

2015-03-02Tisdag 24 februari samlades ett 50-tal personer utanför flyktingförvaret i Kållered för att visa sitt stöd till Masoud Salhei och hans familj. En lista med 400 namn –  som krävde att utvisningen av familjen Salhei skulle stoppas –överlämnades till Migrationsverkets Joakim Adriansson. 

 De protesterande framförde att Migrationsverket behandlat Masoud Salhei och hans familj inhumant, med tanke på att de från början och vid alla tillfällen har samarbetat. Till och med när Masoud skulle få besked om överklagan på beslutet och blev kallad till Migrationsverket, gick hela familjen dit. Framför sin 4-åriga dotter och sin fru blev Masoud arresterad och bortförd av polis. Detta hände trots att Masoud många gånger har sagt att han samarbetar och lyder lagen. Migrationsverket menar att Masoud har sagt att han inte vill åka till Italien, och att det var av denna anledning han arresterades. Nu är det gått en dryg månad sedan Migrationsverket splittrade familjen som satte den i en ohållbar situation. 

 Masoud är sjuk och har problem med njurarna. Han fick tid för röntgen på Sahlgrenska, men istället för sjuktransport och dropp blev det polisbil och handklovar. Eftersom Maosud har mycket svår värk i sina njurar accepterade han ändå att forslas på detta sätt.  Men helt plötsligt säger Migrationsverket att han inte får komma till sjukhus, och anledningen som uppges ”logistiska skäl”. I detta har Migrationsverket svikit allt ansvar  för Masouds hälsa. 

 En viktig anmärkning i ärendet är att denna hantering av Masouds ärende strider mot EU-lagen. Enligt den ska familjen inte skickas tillbaka till första landet dit de kom under sin flykt,  utan får lämna sin asylansökningen i det land de befinner sig i. Tyskland följer denna lag och skickar inte tillbaks familjer, men svenska Migrationsverket har varit tyst om det och beslutar efter den gamla och utdaterade Dubblinförordningen. 

 Masoud har gått ner i vikt. Han har ingen matlust, han har värk i sina njurar, han är orolig över sin familjs situation, khan an inte sova… akan, Mahrokh, är gravid i vecka 16 och deras advokat har lämnat in intyg på hennes graviditet. Mahrokhs hälsotillstånd, oro och det ensamma ansvaret för hela familjens överlevnad är inte bra för varrken henne själv eller hennes baby. Parmin, Masouds dotter har varit en glad och pigg tjej. Hon är väldigt familjekär, och speciellt fäst vid sin pappa. bunden till sina föräldrar, och särskilt till sin pappa. Hon har gått på förskolan i 7 månader och lärt sig svenska och hittat kompisar. Från den dagen Migrationsverket har skilt föräldrarna åt framför hennes ögon är hon rädd och orolig Hon vågar inte vara utan sin mamma, hon faller i gråt utan särskild situation, och de första dagarna när hon fråntogs sin pappa längtade hon efter honom och frågade när han kommer hem, och undrade varför de hade fängslat hennes pappa. Nu är hon mest rädd och oroligt och måste hela tiden ha sin mamma nära sig. 

 Under tiden som de varit här i Sverige, vilket är betydligt längre än de 6 månader och 10 dagar som Dublinkonventionen ska gå för att kunna ansöka om asyl i andra landet. Vid ett tillfälle var familjen hemma hos Mahrokhs moster. De hade lämnat hennes adress också till Migrationsverket. Men detta förbisågs, och nu är Mahrokh och dottern Parmin utan bostad. Varje dag hjälper en familj till med att ge dem en plats att sova på. 

 – Vi vågar inte komma tillbaka till mostern, eftersom vi vet att Migrationsverket kan komma dit och hämta oss, säger Mahrokh.

Masoud har i Iran varit aktivist för arbetares rättigheter, och p.g.a. Detta, gjorde att han och hans familj blev hotad. Masoud kände att hans och hela hans familjs liv var i fara, hittade  kontakter till Italienska ambassaden och köpte ett 10-dagars italienskt visum (vilket kostade honom ofantligt mycket pengar) och tog sig och  sin familj ut från Iran. Han trodde att de i Sverige skulle vara i säkerhet, eftersom ”Sverige värdesätter människorätt”. 

 Rättvisepartiet Socialisterna deltog i protesten, och observerade att ett stort engagemang finns för Masoud bland grannar, kamrater och andra sympatisörer Den 6 mars lämnar Italien besked till svenska Migrationsverket om hur man kommer att agera i frågan. Om inte det räcker med de 400 namn på protestlistan, förordar Rättvisepartiet Socialisterna mer bestämda åtgärder. En sak som visat sig fungera i liknande fall tidigare är fysiska blockader av det ställe från vilket utvisningen väntas ske. Då gäller dock snabba telefonkedjor, för de verkställande har visat sig allt mer inbilska i sina försök att forsla personer till flygplatser. Beslut har tillkännagivits med mindre än timmar kvar till utvisning, och bortförandet har skett i lönndom i under förespegling att vara t.ex. ambulansresor. 

 På längre sikt gäller att kämpa för ett samhälle fritt från krig, terror och förföljelse. Det gäller att kämpa för ett samhälle där ingen tjänar på splittring inom arbetarklassen – splittring som bl.a. baseras på den befängda tanken att människor med ett visst ursprung inte skulle ha rätt att vistas här eller där. En tanke som underbyggs av rasistiska strömningar och partier. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett sådant samhälle – ett rättvist, socialistiskt samhälle.
Blodshämnd – inte giltigt skäl för asyl?

2015-02-18

IMG_1893

En familj som kommit från Albanien till Borås för att söka skydd från blodshämnd beviljas inte asyl.

Blodshämnd handlar om att släktingar till en dräpt person ska hämnas genom att dräpa gärningsmannen och dennes släkt eller delar därav. Blodshämnd är ett primitivt sätt att utöva rätt, och har förekommit hos nästan alla folkslag, över hela världen, någon period under historiens lopp – och förekommer än idag. Albanien är ett av de lander där denna primitiva form av rättsskipande förekommer.

År 2012 flydde familjen till Borås från ett liv i fruktan i Albanien. Det var hot om blodshämnd som drev dem från hus och hem, till att komma ända hit.

Hämnden har dock följt med familjen till Sverige. På nyårsafton 2012 blev den 12-årige pojken i familjen skjuten och knivhuggen. Mamman har drabbats av en obotlig cancer, som sitter på tre ställen i överkroppen. Hon behandlas med cellgifter och strålning – något som hon inte skulle ha möjlighet att få i Albanien. Dels av ekonomiska skäl – vård och medicin är dyrt – dels av det faktum att hon skulle riskera att bli överfallen och mördad så fort hon visade sig. Men mest av allt oroar hon sig för barnen.

– Jag begår hellre självmord här än att mina barn skickas tillbaka till Albanien. Hellre det än att utsätta barnen för faran att åka dit, säger mamman.

Men nu ska alltså familjen utvisas.

– Blodshämnd är ett komplext problem, säger Migrationsverkets presstjänst till Borås Tidning. Som skyddssökande för blodshämnd har en ännu mindre chans att få stanna i Sverige jämfört med folk som flyr från exempelvis krig, politisk förföljelse eller tortyr. Rättvisepartiet Socialisterna ser med stort ogillande på att människor utvisas till en säker död och lidande oavsett om det gäller krig, svält, tortyr, förföljelse av etniska, religiösa, politiska eller sexuella minoriteter. Sverige är ett rikt land. 275 miljoner kronor per dag gör storbankerna i vinst. Så varför pratar politikerna om tomma lador? Varför finns det inte pengar till att låta den albanska boråsfamiljen stanna?


Migrationsverket struntar i fakta

2013-12-03

Migrationsverkets nya riktlinjer kring Afghanistan har varit efterlängtade. Många, inte minst bland flyktingar, har hoppats av verket ska ha tagit till sig av den bild som bland andra UNHCR beskrivit om utvecklingen i landet. Så verkar dock inte vara fallet. 

0089 Läs hela inlägget här »


Asylrörelsen Borås manifesterade för rätten att stanna

2013-11-23

Idag höll Asylrörelsen Borås en manifestation under namnet Rätt att stanna, en kampanj som organiserar ett femtiotal flyktingar från framförallt Iran och Afghanistan.

20131123_122841 Läs hela inlägget här »


Fängslade i väntan på utvisning

2013-11-14

Offensiv har träffat några av de afghanska flyktingar som sitter på flyktingförvaret i Sagåsen, utanför Göteborg. Flera av dem har suttit fängslade i veckor i väntan på att få besked om när de ska utvisas.

shafige-och-mahmoud-taghirpoor Läs hela inlägget här »


Asylrörelsen Borås startar kampanj för rätt att stanna

2013-11-10

Den 10 november hölls ett möte på Afghanska Kulturföreningen i Borås. 42 flyktingar, från Afghanistan och Iran, tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna beslutade att forma en kampanjgrupp för att ta strid för rätten till asyl och mot Sveriges deportationer. Läs hela inlägget här »