Krisofer Lundbergs tal på Första maj 2017

Kristofer Första maj 2017

För hundra år sedan marscherade här 10 000-tals människor, för fred, bröd och demokrati. I maj 1917 rasade ännu världskriget och i skuggan av kriget följde svält och social nöd. Den 5 maj 1917 samlades 40 000 personer på en massdemonstration kring Järntorget. I täten för rörelsen gick stadens kvinnor, på samma sätt som idag när globala kvinnostrejker står upp mot Trump och sexismen.

 

1917 hade tålamodet tagit slut för arbetarklassen, över hela landet följde hungermarscher, bröduppror, potatisdemonstrationer och kravaller. Protester vars storlek, krav och organisering skakade nationen i dess grundvalar. Sverige stod på randen till revolution.

Inspirerade av den ryska februari-revolutionen reste sig de svenska arbetarna för fred och bröd och soldaterna gjorde uppror. Bröd- och potatisköerna omvandlats till demonstrationer. Hungrande kvinnor med barnen i famnen stormade butikerna och plundrade dem för att föda sina familjer. Polisen mötte kvinnorna med sablarna vilka svarade med gatsten. Kravaller pågick i två dagar i Göteborg och varken polis eller militär kunde stoppa arbetarfamiljernas protester. Hungerdemonstrationerna ledde även till krav på radikala politiska förändringar, ett avskaffande av monarkin och för allmän och lika rösträtt.

Närmare revolution har Sverige aldrig varit än våren 1917. Över landet hölls inte mindre än 150 stora hungermarscher. På initiativ av socialisterna utsågs även arbetarkommittéer för kontroll av fördelningen av mat. Hungerprotesterna och hotet om revolution var ett viktigt del i demokratiseringen av Sverige. Allmän och lika rösträtt vanns som ett direkt resultat från hotet om revolution. Beslutet om allmän rösträtt kom av rädslan att arbetarklassens mobiliseringen skulle ta ny fart inspirerade av den ryska oktoberrevolutionen. Varje demokratisk utvidgning av våra rättigheter har varit en följd av den sociala kampen och folkrörelserna.

Första maj har sedan dess instiftande av den socialistiska internationalen varit en dag för fred och socialism, så också idag. Det är därför Rättvisepartiet Socialisterna säger Nej till Nato, krig och imperialism. Vi vill bryta tystnaden om militariseringen och krigshetsen. Vi vill resa det nödvändiga motstånd som krävs om att vår stad Göteborg ska förvandlas till en krigsskådeplats med NATO-styrkor från en rad länder. Vi protesterar mot att den största militära övning kommer ske på över 20 år i Sverige. Det handlar om att den sk rödgröna regeringen vill ligga imperialismen till lags och därmed bjuder in den amerikanska marinkåren till att öva krig på svensk mark. Övningen kommer ske till sjöss, på land och i luften. Vi vänder oss emot att Amerikanska soldater kommer hålla krigsövning i vår stad, hamn och skärgård. Vi protesterar mot att riksdagen under stort hemlighetsmakeri och utan offentlig debatt godkände värdlandsavtalet med NATO. Här på första maj har vi alla ett ansvar att informera om och att sätta stopp för krigshettsen och mobilisera mot NATO-anpassningen. Därför deltar även RS i nätverket Nej till Aurora och de protester som planeras i september. Idag snart 100 år efter första världskrigets slut, är kampen mot militarism och imperialism en lika brännande nödvändighet.

Att bekämpa krig är också det effektivaste medlet mot terrorism och rasism. Den fruktansvärda terrorattacken i Stockholm lämnade en stad i chock och flera familjer i sorg. Fyra döda och många svårt skadade. Terrorn syfte är att tvinga fram rädsla och splittring, den massiva manifestationen för enighet som följde med tiotusentals var därför en viktig markering mot både terror och rasism.
RS fördömer krig, terror och rasism, vilka alla hör samman.

Samtidigt vet vi att regeringens tårar efter terrorn inte har något med mänskliga värden att göra. Vi vet att snittantalet döda 2016 av de som flydde över medelhavet var nära 4 ggr denna dödssiffra, varje dag. I snitt dör 15 personer varje dag på medelhavet i flykt undan krig och diktatur som är ett resultat av kapitalismens jakt på profiter genom vapenindusti och exploatering, där även Sverige har ett ansvar. I slutet av 2015 hade antalet flyktingar i världen ökat till 65,3 miljoner. Hälften av världens flyktingar är barn. Antalet flyktingbarn som har kommit över Medelhavet hittills i år varit mer än dubbelt så många som under samma period ifjol. 24 människor i minuten tvingas från sina hem av krig och diktatur. Trots detta är det inte säkra vägar, flyktingmottagande eller asylrätt som europas regeringar sattsar på utan högre murer, gränskontroller och militariserad övervakning för att hålla flyktingar utanför Europa. Och vår regering är inget undantag, riksdagen antog den hårt kritiserade flyktinglagen som innebär ett frontalangrepp mot flyktingars rättigheter. Därför ställer sig RS bakom kravet på Flyktingamnesti som fördes fram här tidigare av rörelsen Vi står inte ut. Denna rörelse sprider sig över landet av lärare och andra som jobbar med flyktingbarn. Styrkan i VSIU är dess bredd och att det är en samling av yrkesverksamma. Rörelsen besitter vi en otrolig tyngd som kollektiv, genom sina arbetsplatser och fackliga organisationer. Lärarnas riksförbund och SSR har ställt sig bakom Amnestikravet. Nu krävs det att samla kollegor med uttalanden på arbetsplatserna och skicka dem som en uppmaning till facken att agera. Få dem till tvärfackliga uttalanden och uppmaning till fackliga manifestationer.
Med fackliga massprotester för kravet på flyktingamnesti skulle rörelsen kunna segra.

Samtidigt menar RS att det behövs mer, vi måste stå upp mot rasism, krig och terror, för internationell solidaritet och en värld i fred, frihet och social rättvisa, i ett sådant samhälle behöver ingen fly och där finns ingen plats för rasism eller terrorism. Vad som stoppade första världskriget var  den ryska oktober revolutionen 1917 och den revolutionära kamp som följde i dess spår.
Denna lärdom är högst aktuell för de kurdiska massorna och Rojavas revolution för att bringa fred och frihet i Mellanöstern.

Världen slits inte bara sönder av krig och väpnade konflikter utan också av exploatering och växande klyftor. Åtta superrika individer, alla män, har tillsammans en förmögenhet som är större än den fattigaste hälften av världens befolkning – ungefär 3,6 miljarder människor. Aldrig någonsin har världens rikedomar och resurser varit så ojämnt fördelade som nu. Ingen kan heller på allvar påstå att det inte finns tillräckligt med resurser och möjligheter i världen, eller att det saknas pengar. Situationen ser inte annorlunda ut i Sverige, de rikaste tjänar idag tre gånger så mycket som de gjorde för tjugo år sedan. Den rikaste procenten av befolkningen tjänar nu 286 procent mer än de gjorde 1995. här är det två individer som tjänar mer än den fattigaste halvan av befolkningen.

I Göteborgs syns detta genom att männen i Långedrag i snitt tjänar 62 600 kronor mer i månaden än kvinnor på Rymdtorget i Bergsjön, 62 600 kronor, varje månad. Det är klassamhället i Göteborg.

Mycket viktigt hände för 100 år sedan. Den 30 juli 1917 samlades ett 20 tal SKF arbetare i Gamlestaden för att bilda en kommittee. Det rådde ett starkt missnöje med gasransoneringen och de gick samman för att framföra sina klagomål kollektivt. Detta lade grunden för vad som skulle bli SKF arbetarnas Hyresgästförening och slutligen Gamlestadens Hyresgästförening, den äldsta föreningen i Göteborg vilket lade grunden för var rörelsen befinner sig idag. Den 4 augusti beslutade 30 arbetare på ett möte om att bilda föreningen. Föreningen hade snabbt 100 medlemmar och när verksamheten kom igång steg siffran till 400 medlemmar. Idag 100 år senare har Hyresgästföreningen 530 000 medlemmar. Bostadsfrågan är en av vår tids viktigaste frågor.

På första maj säger Rättvisepartiet Socialisterna Bostad åt alla – Bygg bort bostadsbristen. Det behöver byggas billiga hyresrätter som människor har råd att bo i. Samtidigt står Hyresrätten inför stora utmaningar och bostadsfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. En av stridsfrågorna är kampen mot renovräkningar och för socialt hållbara renoveringar. 500 000 av miljonprogrammets lägenheter står inför ombyggnad och renovering. Renovering och ombyggnation kan bli en tragedi för hyresgäster om det leder till att en inte har råd att bo kvar på grund av hyreshöjningar. Enligt Boverkets rapport flyttar minst 25 procent av hyresgästerna som ett resultat av ombyggnation som ett resultat av att de inte längre har råd att bo kvar. I Göteborg genomförde Hyresgästföreningen en undersökning som resulterade i rapporten ”Var tredje kan tvingar flytta”. Vid tvister om hyreshöjning vid renovering beslutar Hyresnämnden vid 99 av 100 fall till fastighetsägarens fördel. Många sätter sitt hopp till lagändringar, vi får då påminna om lagändringen 2002 vilket inte ändrade på utfallen. Vi ska därför vara försiktiga med att tro att det räcker med lagändring. Vi kan inte tro på några andra löften än de vi ger varandra genom kamp och organisering. Vi kan inte lita på att fastighetsägarna för dialog med hyresgäster eller att de tar socialt ansvar vid renoveringar.

Exemplet från Hammarkullen i Göteborg är viktigt för hela landet, där har de boende under ledning från de lokala hyresgästföreningarna organiserat sig i förortsråd och lokala forum där lokalsamhället kräver makt och inflytande över renovering och nybyggnation. Genom att gå samman har har man kunnat ta plats och påverka processen. Tar vi inte kampen nu riskerar områden att gentrifieras som ett resultat av renovräkningar och resultera i än mer segregerade städer. Mot detta behöver vi kämpande Hyresgästföreningar.

Idag behöver vi en ideologisk och politisk konfrontation med borgerligheten på alla plan, inte minst i välfärden. RS säger: Välfärd utan vinst – Rusta upp offentlig sektor. Regleringar och eventuellt vinsttak räcker inte. Vinstjakten och de privata bolagen har ingen plats i vård, skola och omsorg. Vi står för en upprustad välfärd i offentlig regi utan vinstintresse, demokratiskt styrd av anställda, brukare och anhöriga. I Sverige har markandsanpassningen av välfärden gått längre än i andra länder. Skola, vård och omsorg är numera en av den svenska kapitalismens lönsammaste ”branscher”. Kampen för en välfärd utan vinst är därför en kamp mot kapitalismen och dess fundament – den privata ägandeträtten.

Samtidigt måste vi förbättra arbetsvillkoren för välfärdens anställda. Därför säger RS:  Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön minskar sjukskrivningar,  personalen mår bättre och de organiserade aktiviteter för brukare ökar. Personalen blir piggare och friskare, de motionerar mer och hinner därmed med att leva mer hälsosamt och får ett hållbart arbetsliv. Detta visar forskningsrapporten från Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att effekterna på Svartedalens äldreboende varit positiva med färre sjukskrivningar, mindre stress och fler aktiviteter för de boende bör användas som exempel i hela landet för en landsomfattande rörelse för sex timmars arbetsdag. Det handlar också om något så grundläggande som att dela på jobben och därmed bekämpa arbetslösheten.

Vad vore första maj utan att lyfta upp de arbetargrupper som är ute i kamp och protester och därmed är i behov av solidaritet. RS står för Hamnarbetarnas seger – Mot lönedumpning och splittring. RS ger sitt fulla stöd till Göteborgs Hamnarbetare som ligger i konflikt med APM Terminals. Bolagets syfte är att få Hamnfyran på knä, ett fackförbund som organiserar 85 procent av Göteborgs hamnarbetarna, med en tradition av kamp och medlemsdemokrati. I slutändan handlar det om att våra vunna fackliga rättigheter är under attack från den samlade borgerligheten. Bakom arbetsgivarna står politiker och Svenskt näringsliv vars syfte är att försvaga Hamnarbetarförbundet.

Vi säger också nej till kapitalets EU. Unionen är skapad för kapitalet, deras företag och regeringar för att kunna samordna sig mot arbetarklassen. EU är ett verktyg för den härskande klassen för att slå mot de sociala och politiska framsteg vi vunnit genom kamp och organisering. Det behövs ett alleuropeiskt uppror för att skrota projektet.

Tidigt såg vi att 2017 skulle bli ett år av ökad radikalisering och klasstrider globalt. Inte minst har klassmotsättningarna i USA lett till radikalisering och rörelse vilket inte minst våra kamrater i Socialist Alternatives genomslag vittnar om.

Runt om i världen försöker den härskande klassen att välta över krisen på arbetarklassens axlar och låta oss betala för deras krig och kris. I USA måste arbetare, kvinnor och migranter konfrontera en regering och president som inte kan jämföras med någon tidigare genom den amerikanska historien. Den sociala kontrarevolutionen fördjupas och allt fler inser att de inte har något annat svar än att slå tillbaka. Trumpadministrationen backas upp av kapitalet och demokraterna gör nu allt för att normalisera situationen och hålla tillbaka kamp och organisering. Det är en regering av och för de rika beredda att rulla tillbaka alla rättigheter vunna av arbetare genom historien. Under attack står kvinnors liv och hälsa, migranters möjlighet till att försörja sig och leva i frihet, minimilön, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. I kapitalismens högborg USA är det numera fler än unga som säger sig föredra socialism före kapitalism.

Det är brådskande att bygga en internationell socialistisk rörelse som kan förena världens arbetare och förtryckta i kampen mot kapitalismens krig, miljöförstöring och orättvisor. Därför deltar Rättvisepartiet Socialisterna i CWI – Committee for a Workers International.

De historiska lärdomarna lär oss att samhället går att förändra, men då krävs kollektiv kamp och organisering. Det är när världens förtryckta går samman som en värld i fred kan skapas. Alla stora förändringar är ett resultat av kamp och organisering och makthavarnas rädsla för revolution. De rikas klasskrig föder dess motreaktion i form av massrörelser och motstånd världen över. I denna kamp finns fröet till en annan värld, en demokratisk och socialistisk värld.

 Det var inte graden av kampvilja som skilde Ryssland 1917 från andra länder, utan varför den socialistiska revolutionen segrade i det landet berodde på att det fanns ett revolutionärt parti – bolsjevikerna – som målmedvetet arbetade för att vinna folkmajoritetens stöd för ett socialistiskt program.

Det är det partiet RS bygger idag som inser att – Svaret är socialism

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: