Vårdprotesterna behövs – nu krävs fortsatt kamp!

Västra Götalandsregionen har för första gången gjort en samlad genomgång och översyn av antalet vårdplatser i regionen. Den visar att 180 extraplatser måste utnyttjas varje dag, och att överbeläggningarna vid SÄS i Borås och inom NU-sjukvården är störst.

De slutsatser som regionsledningen drar av detta är fullständigt utan förankring i verkligheten, och borde väcka fackföreningarnas vrede och vilja till mobilisering bland medlemmarna. Som Läkartidningen tidigare har rapporterat så har antalet vårdplatser i Sverige sjunkit från 125 000 1980 till 25 000 i år, alltså ner till 20 procent. Detta kan till viss del motiveras med att den förebyggande vården blivit bättre och att man moderniserat behandlingsmetoder. Men överläggningarna talar sitt tydliga språk och när VG-regionen bedömer att man kommer behöva 140 vårdplatser mer de närmsta tio åren, trots dagliga överläggningar på 180 patienter så måste frågan ställas om rätt personer sitter i ledningen!

– De ser inte patienterna, utan bara pengar och budget, annars så hade man behandlat överbeläggningarna med mer respekt, säger Arvin Yarollahi, initiativtagare till rörelsen Vårdreform och protesterna den 17 september, till Offensiv.

Den 30 september skriver tre sjuksköterskor från den medicinska intesivvårdsavdelningen på SU/Mölndal en debattartikel i GP, där man går till kraftigt angrepp och retoriskt ställer frågan  ”om man i stället för att rationalisera den kliniska verksamheten inte borde effektivisera organisationen som styr den?”  Man beskriver en verksamhet som från att ha varit välfungerande med ett bemanningssystem som både tillfredställt verksamhetens behov och som har hållit nere kostnader tack vare låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, drabbats av fler och fler försämringar. När de massiva nedskärningarna inom SU började 2008 så började den fiungerande modellen raseras, och nu har det gått så långt så att sjuksköternskorna beskriver det som att ”ryggraden splittras” – medicinsk kompetens förskingras och sprids på nya avdelningar, utan att erbjudas introduktion, sjukskrivningarna ökar igen och patientsäkerheten hotas. Avdelningens chef har sagt upp sig då hon upplevt sig nonchalerad av ledningen som följt  ”en näst intill militärliknande ledningsstruktur”.

Vartannat år sedan 2004 har Institutet för stressmedicin (IMS) genomfört en medarbetarenkät inom sjukkvården i Västra Götaland, och nu presenteras årets resultat. I en sammanfattning skriver IMS att den positiva trenden avbrutits efter 2008, och nu ökar personalens uppfattning om stressrelaterade utmattningssyndrom. IMS ser en tydlig koppling till nedskärningar och införandet av VG Primärvård, det vill säga konkurrensutsättningen av primärvården i Västra Götaland. Andelen som angett att deras verksamhet genomgått förändringar har ökat kraftigt, och man anmärker på att en majoritet av dessa menar att det lett till försämringar. Försämringarna syns inom sammltiga deltagande yrekeskategorier – enhetschefer, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Sämst mår dock undersköterskorna och läkarsekreterarna.

Detta visar att de protester runt om i landet den 17 september var nödvändiga, men att det är långt ifrån tillräckligt. Nu måste personal, patienter och anhöriga gå samman. Fackföreningarna måste mobilisera till kamp mot nedskärningarna och den nyliberala politik som utan hänsyn till liv och hälsa attackerar och åter attackerar vården.

– Rörelsen kommer inte klinga ut. Sämre tider kommer och när de påverkar massorna så finns organisationen där, redo att samla dem för att gå ut på gatorna. När massuppsägningarna startar så går vi ut igen, och det kommer ske snart, inom ett och ett halvt år, säger Arvin Yarollahi.

Stefan Berg

GP1 GP2 BT

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: