Enade mot utvisningar

2017-09-13

Demo 12 sepOnsdagen den 12:e september stod omkring 100 boråsare i solidaritet med Ung i Sverige.

Mohammad Jafari var konferencier, och i sin inledning sa han bland annat: ”Vi är de små vattendropparna, som krossar byråkratins stenblock”. Sedan presenterade han förste talaren, som var Ida Legnemark (Vänsterpartiet).

”Idag höjer Borås rösten. Idag reser sig Sverige.”, inledde hon. Hon betonade i sitt tal medmänsklighet och mycket vikten av att kunna sätta sig in i andra människors situationer. Hon berättade också om hur Sverige är rikare än någonsin, men att politikerna ändå inte ansåg sig ha råd att ta emot flyktingar. Hon avslutade sitt tal med att läsa en dikt av Stig Dagerman, en annan dikt än den hon läste på Refugees Welcome-manifestationen för tre år sedan.

Sedan talade Karin (Röda Korset). Hon tog avstamp i att Hasse Alfredssons nyligen gått bort, och hon berättade om hans radarpartner Tage Danielssons medmänsklighet. ”Inshallah! Stanna här!”, avslutade hon.

Därefter talade David Lindquist (Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning Offensiv), och presenterades av Mohammad som ”någon som alltid varit med oss, och kämpat med oss”. David lyfte som ett exempel på framgång stoppandet av en deportation som nyss genomförts. I  sitt tal sade hand också att: ”Vi kräver amnesti. Vi kräver trygghet för alla, möjlighet att få stanna kvar i staden vi har rotat oss i, rätt till utbildning, rätt att överleva”. Vidare berättade han om hur en solidaritet mellan olika grupper såsom sopgubbar, flyktingar, BB-personal, gymnasiumelever,  elevfack och reguljära fackföreningar såsom Seko har växt fram — och  hur viktigt detta är för att kampen ska vara framgångsrik.

Detta med solidaritet mellan olika grupper var något som Stina Nilss (RFSL Newcomers Borås Sjuhärad) fokuserade på i större delen av sitt tal. Hon underströk det fina i att 12:e september samlar olika strider. ”Den här dagen är till för att visa att alla kamper hänger ihop, och att inga av de krav vi ställer står emot varandra”,  sa hon. ”Det handlar om att vi vill höja pensionerna, vi vill ha mer pengar till LSS-verksamheten, vi ger stöd BB-ockupationen. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Rätt till rättigheter oavsett sexualitet, könsidentitet.” Hon menade kort och gott, precis som Ung i Sverige och Rättvisepartiet Socialisterna gör, att ingenting av detta står emot vart annat.

Siste talare var Kamal el Salim från Refugees Welcome Sjuhärad. Hans tal utgick framförallt från egna erfarenheter, och han talade framförallt om medmänsklighet, men avslutade med att utropa: ”Mina vänner — sammanhållning är vårt enda alternativ!”.

Det hela avrundades med att Mohammad Jafari och David Lindquist ledde några talkörer, bland andra: ”Det handlar om människoöden — sluta skicka folk i döden!” Sedan satte många igång att med sprejburkar måla slagord på den öppna grafitti-väggen.

Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att kampen ska fördjupas, och gå bortom att framföra önskemål till politikerna. På torsdag (den 14 september 2017) anordnas ett öppet möte på temat: ”Hur stoppar vi utvisningarna?”, och vi uppmanar alla som är intresserade av att fortsätta kampen att gå dit. Platsen är Brygghuset (Bryggaregatan 14), tiden är 18.00.

Talare 12 sep

Övre raden: Mohammad, Ida. Undre raden: David, Stina, Kamal. Fotograf samtliga bilder: Sari Hevosaho. 

”Men de kommer inte lyssna om vi inte tvingar dem”

2017-09-11

Amir

Det är sittstrejkens tredje och sista helg i Borås. Offensiv får en pratstund med Amir.

— Jag har varit med på alla dessa tre helger. De har varit mycket bra, Jag tycker att alla ska ha rätt att bo kvar här i Sverige. Man pratar om ”invandrare” som en klump. Men vi är ju alla människor, vi har ju alla rätt att bo på ett ställe där vi har frihet, trygghet och säkerhet. Om det inte fanns krig, oroligheter eller problem i Afghanistan skulle ingen flytt.

— jag  tycker att det är dåligt, att Sverige gör såhär inte tar emot oss. Sverige har ju också varit med och krigat i ett krig och gjort det osäkert, och nu måste vi fly.

— Afghanistan är inte säkert. Politikerna säger att i alla fall Kabul är säkert, men hur kan de säga det när det för inte länge sedan exploderade en bomb just där, och mitt utanför parlamentet? Om det inte ens klarar av att hålla säkert där, hur kan det då vara säkert någonstans?

När du kom till Sverige, vad hände då? 

— Jag kände mig mycket välkommen, och jag har träffat väldigt mycket snälla människor. Jag blev väl omhändertagen, jag fick mat och säng och människor hälsade mig välkommen. Men nyss, när jag hälsade på en kompis och jämförde med den personalen som vi hade innan, så var det en helt annan sak. Maten, sovplatserna och bemötandet från personalen är jättedåligt.

— Också bland folk känner man sig mindre välkommen. Senast när jag satt på tåget. Några invandrarkillar klev på, och direkt började svenskarna prata om att invandrare inte är bra människor, att de ljuger om sin ålder, att de är farliga, att de är brottslingar.

Tror du att flyktingprotesterna kommer att förändra?

— Vi samlas ju jättemånga, och försöker väcka de här personerna i regeringen. Men du vet, om man har en person som sover, då kan man skaka på honom och så vaknar han. Men om någon låtsas sova och man skakar på honom, då kommer han inte att öppna ögonen. De kommer inte lyssna om vi inte tvingar dem. De vill skicka oss ut ur landet — men  vi försöker hela tiden bygga samhället. Vi i måste visa att vi är många. Därför tycker jag att det är jättebra att vi håller ihop med sopåkarna och vårdpersonalen och pensionärerna och därför vill jag att alla vi ska åka till Stockholm och demonstrera. Jag har själv uppehållstillstånd, men jag tycker ändå att det är viktigt att protestera, för alla andra. Alla är våra fiender i Afghanistan: Polisen, militären, regeringen, talibanerna. De rika och de med makt vill ha 15-16- och 17-åringar att våldta. Under dagen måste de dansa för dem, på natten blir de våldtagna. Men jag tror att Sveriges politiker kommer att ändra sig, för vi blir fler och fler för varje dag.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:

 • Stoppa tvångsutvisningarna.
 • Återinför asylrätten. Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och förnedrande ålderskontroller.
 • Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Riv upp EU:s avtal och samarbete med Libyen, Turkiet och Afghanistan.
 • Avskaffa Dublinförordningen.
 • Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar.
 • Gemensam kamp för jobb, välfärd, bostad och ökade resurser till kommunerna – låt storföretag, banker och rika betala.
 • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism.
 • Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Lyckat möte mot Aurora17

2017-08-29

Håller tal på Brygghuset

David Lindquist talar. Fotograf: Sari Hevosaho

 

Nato och USA kommer att genomföra militärövningar på svensk mark i september. Detta är en del av den svenska militära upptrappningen och närmandet till Nato. Samtidigt mobiliserar nätverket Stoppa militärövningen Aurora för fullt för att demonstrera mot militärövningen. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ska självklart demonstrera mot Aurora i Göteborg den 16 september. Tisdagen den 29 augusti anordnade Nätverket Nej Till Nato Sjuhärad, NTNS (i vilket RS Borås ingår) ett öppet möte.

 

Syftet var att informera, väcka opinion och mobilisera till demonstrationen i Göteborg. Från Nej till Nato Sjuhärad och Rättvisepartiet Socialisterna talade David Lindquist, och han fokuserade på Natos roll i flyktingkrisen. Talet följer nedan:

 

”Det finns många anledningar till att inte gå med i NATO. Jag hinner inte gå in på alla. Men den situation som råder i världen, där en människa tvingas fly var tredje sekund, är skäl nog att protestera mot den pågående smyganslutningen till NATO. Sveriges så kallade Försvarsmakt, används av staten till ”internationella insatser”, som de vi har medverkat i genom att slå Libyen i spillror och kriga sida vid sida med USA i Afghanistan i mer än 10 år nu. Det är ännu mer sånt här som alla våra Nato-anhängare ser framför sig. Hur det svenska flygvapnet, den svenska flottan och svenska fallskärmsjägare deltar i USA:s nya krigsexkursioner, ibland under NATO:s flagga, ibland utanför. Flera svenska politiker sa på fullt allvar att Sverige borde ha stridit i USA:s krig mot Irak 2003. Det är denna typ av svenska ingripanden inom NATO som förespråkarna siktar på, inte någon sorts ”head-to-head” mellan Ryssland och Sverige.

 

USA:s anfallskrig, mot Irak med det uppdiktade svepskälet att landet hade massförstörelse¬vapen, bäddade för dagens -flyktingkatastrof i Mellanöstern. Genom att slå sönder Irak lämnade man fältet fritt för den terrorism som i dag dominerar — den terrorism som – götts av Natos imperialism, och skapat flyktingkatastrofen. I helgen sittstrejkar unga från Afghanistan borta på Stora torget. De har flytt från ett land som slagits i spillror av krig och terror. Afghanistan är ett land där Sverige krigat under lång tid. Sverige deltog i Natos mission att slå Libyen i bitar, och därigenom har Sverige även aktivt bidragit till flyktingvågen över Medelhavet. Flyktingkatastrofen som vi nu ser är orsakad av tre krig, och av dessa har Sverige deltagit i två. Nato/USA har gått i spetsen för samtliga. Och de svenska Nato-förespråkarna står nu i begrepp att binda Sverige ännu närmare till det här. De svenska NATO-förespråkarna vill skapa en svensk skyldighet att ¬vara med i fler anfallskrig av den typ vi upplevt och ser effekterna av. Och i och med detta alstra ytterligare flyktingkatastrofer. Eftersom Sverige i dagsläget inte är formellt medlem, så har Sverige möjligheten att vägra delta i NATO:s krig. Det är detta som de svenska NATO-anhängarna vill ändra på. Putin är en bov, Assad ännu större bov och Daesh är världens absolut värsta terroristorganisation. Men att säga nej till borgarnas önskan att vi ska gå med i NATO är inte att ”dalta med” vare sig Putin, Assad eller Daesh. Att kämpa mot ett svenskt NATO-medlemskap är att inte vilja delta i USA:s anfallskrig. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att demonstrera i Göteborg den 16 september!”

 

De flesta andra talarna beskrev med stor klarhet vad Nato och Aurora17 innebär. Sonja Persson, närstående Kommunistika Partiet och initiativtagare till NTNS bidrog på ett mycket bra sätt, precis som hennes partikamrat från Göteborg Catarina Östlund. Ida Legnemark från Vänsterpartiet och NTNS var uppskriven för ett längre tal, men blev tyvärr  tvungen att avvika p.g.a. personliga skäl.


”Man kan inte väcka någon som låtsas att han sover”

2017-08-27
Sittstrejken har spridits till alla landets hörn och så även till Borås. (foto: Sari Hevosaho)
Sittstrejken har spridits till alla landets hörn och så även till Borås.

Liksom på flera andra orter i Sverige strejkar nu rörelsen #Ung i Sverige i Borås. Offensiv har pratat med två av deltagarna, Mohammad och Davood.

–Jag kom som ensamkommande barn för fem år sedan till Sverige. Ursprungligen kommer jag ifrån Afghanistan, men jag är uppväxt i Iran. Jag har permanent uppehållstillstånd – permanent tillstånd till liv. Men det är många som inte har permanenta tillstånd till liv, tyvärr, berättar Mohammad och fortsätter:
– Läget för mina kamrater här omkring mig idag är fruktansvärt. Afghanistan är inte säkert. Situationen för de här ungdomarna är fruktansvärd. De är papperslösa. De saknar hopp. Om de skickas tillbaka, kan de dö precis när som helst. Tyvärr är det många svenskar som säger att vi har kommit hit utan riktiga skäl. Men där vi kommer ifrån sprängs varje dag självmordsbomber, och vi lever under hotet från talibaner och ISIS. Det är riktiga skäl!

Mohammad berättar att han har stött på svenskar som säger att afghanerna ”bara” är i Sverige för att de flyr fattigdom. Men om fattigdom vore det enda problemet, varför skulle då UD avråda svenska turister från att besöka Afghanistan, samtidigt som de inte avråder svenskar att besöka andra fattiga länder, som till exempel Indien?
– Vi har ett uttryck i Afghanistan som lyder: ”Man kan väcka någon som sover, men man kan inte väcka någon som låtsas att han sover”.

Mohammad

Mohammad

Och vem är det som låtsas sova just nu?
– Politikerna! säger Mohammad blixtsnabbt.
– Det är mänskligheten som ska styra och begränsa politikerna. Men i nuläget är det tvärtom – det är politikerna som styr och begränsar mänskligheten. Jag har bott här i fem år nu och jag vet att det svenska folket har hjärtan av guld, det är inte där problemet ligger.

– Jag är född i Afghanistan, men jag har bott hela mitt liv i Iran, berättar Davood och fortsätter:
– När jag var runt 15 år blev situationen akut för mig. Jag flydde då till Europa och Sverige. Det var en hemsk väg hit, särskilt gränsen mellan Iran och Turkiet, Medelhavet, Grekland… Många dog på vägen. Efter 30 dagar kom jag till Sverige, och nu har jag varit här i två år. Just nu läser jag elprogrammet på gymnasiet i Borås.
– Idag är det fredag. Mina klasskamrater planerar för helgen, men absolut inte jag. Jag vet inte vad som ska hända i min framtid. Det beror helt på vad Migrationsverket tänker göra, för Afghanistan är inte säkert. Alla sektorer är osäkra, det är nästan samma sak i varje del.

Davood

Davood

Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas. En allmän flyktingamnesti måste införas för alla flyktingar som befinner sig i landet. Tillfälliga stopp på utvisningar och tillfälliga uppehållstillstånd innebär inte möjlighet för ungdomarna att starta sina liv. En massiv kampanj för att riva upp den nya asyllagen från år 2016 måste dessutom lanseras.
Rättvisepartiet Socialisterna är en aktiv kämpe i asylrörelsen och vi kopplar samman denna med kampen för jobb, bra löner, bostäder och välfärd för alla. En del av skulden till den flyktingkatastrof som drabbar världen är den ökade militariseringen. Sveriges vapenexport och deltagande i höstens imperialistiska krigsövning är inräknade i detta.
Flyktingstrejken i Borås har hittills varit förskonad från nazisters och högerextremas fysiska attacker. I Stockholm däremot är fallet annorlunda. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar till deltagande i Studenter Mot Rasisms demonstration den 30 september i Göteborg, mot vad som (enligt arrangörerna själva) kommer att bli den största nazistmarschen sedan andra världskriget. ■

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar till att:

 • Strejken fortsätter. Det är viktigt att fler ansluter sig så att strejken på Stora torget kan fortsätta genom avlösning, även när skolorna har börjat den 28 augusti. Alla skolelever, ungdomsföreningar med flera oavsett härkomst borde gå dit och ge stöd.
 • Sprida strejken till alla Borås skolor.
 • Få fackföreningar, exilorganisationer, kulturföreningar, idrottsföreningar med flera att stödja strejken, både genom uttalanden och genom att fysiskt deltaga.

Fotografier av Sari Hevosaho


Borås inte förskonat från den förödande vårdkrisen

2017-08-11

Foto: Sari Hevosaho

Varje sommar brukar Södra Älvsborgs sjukhus i Borås brottas med bemanningsproblem. Och så blev det även i år.

Att det saknas sjuksköterskor är det största problemet. Våren och sommaren har varit extremt svåra. De har fått jobba mer övertid, och det lär resultera i en höst med många sjukskrivningar. På akuten, på neonatal, på förlossningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt på BUP-akuten är det kris. Under sommaren är det alltid värre, men prognoserna inför hösten ser heller bra ut.

Enligt den senaste statistiken kring vårdköer klarar inte Södra Älvsborgs sjukhus i Borås att hålla vårdgarantin. När det gäller den första bedömningen hålls vårdgarantin bara nätt och jämnt. När det gäller utredning ligger sjukhuset ligger som sämst till, men även när det gäller behandling är vårdköerna långa,

På Barnpsykiatriska akutavdelningen har det varit kaos under sommaren. Ibland har trycket varit så stort att patienter som i själva verket borde lagts in har fått behandlas hemma eller i öppenvården. Ibland har man också tvingats ta hjälp av vuxenpsykiatrin. Ett antal personal har blivit sjukskrivna under våren och sommaren.
Vården befinner sig i ett läge där personalen är väldigt trött och sliten. Både patienter och personal far illa.

– Barnpsykiatrin klarar inte längre av att ta emot tunga patienter, och det finns ingen handlingsplan för hur vi ska bemöta patienterna, säger en anställd.
Många är sjukskrivna, och många också funderar på att byta jobb, eller söker redan andra jobb.

Den 3 september kommer det att demonstreras över hela landet för vården. Det kommer att vara viktiga protester, som ställer många viktiga krav, bl.a. på en hållbar arbetsmiljö, adekvat löneutveckling, mer tid för återhämtning, – att stängda vårdplatser öppnas. Att inga fler ska behöva dö p.g.a. platsbrist på sjukhus, att vård bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund istället för olika ekonomiska styrmodeller och att vård styrs utifrån patientens behov och av vårdens professioner. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att sluta upp i dessa demonstrationer, och påpekar samtidigt att dessa demonstrationer behöver gå vidare till en rörelse sammanhållen i solidaritet med t.ex. hamnarbetare, sopgubbar, byggarbetare och postanställda i en kamp för ett samhälle där samhällets funktioner ägs och styrs av arbetarna själva.


Tusentals i stolt tåg genom Borås

2017-06-22

Borås Pride 2017

Foto: Sari Hevosaho

Borås Pride den 15-17 juni erbjöd många aktiviteter; föreläsningar, utställningar, diskussioner med mera. Även om företag och myndigheter fanns med, så utmärktes programmet av ideella krafter och initiativ från engagerade. För politiken stod RS, även om andra partier var där.

 

Många besökare valde att besöka Rättvisepartiet Socialisternas (RS) tält, som låg mitt i solen, långt ifrån de etablerade partiernas rad – en slående symbolik. Samtidigt som dessa partier försöker sola sig i glansen under förespeglingen av att vara ”toleranta”, står de, med undantag för (V), för den utvisningspolitik som drabbar hbtq-flyktingar.
I 72 länder är homosexualitet ett brott, och straffas i flera av dessa med fängelse, tortyr och döden. Trots detta utvisas hbtq-personer dit, vilket stod i fokus för RS. Listor med krav på att hbtq-flyktingar ska få asyl fylldes, och många köpte Offensiv samt bidrog ekonomiskt till kampen för att stoppa utvisningarna.

RS ordnade även en tipsrunda. Frågorna handlade om transpersoners kamp för upprättelse, förtrycket av homosexuella i Tjetjenien, hbtq-kampens stora landvinningar i och med den 100-årsjubilerande ryska revolutionen med mera.
Offensiv passade även på att besöka två programpunkter. Dels fotoutställningen ”Paragraph 157”, om de homosexuella i nazi-Tysklands koncentrationsläger, dels ett gruppsamtal med titeln ”Sociala rörelser – starkare tillsammans?”. Samtalsledare var Kennet Öhlund, tidigare journalist och sedan några år aktivist med tonvikt på klimatfrågor. Bland deltagarna märktes Saga Becker, skådespelare och allkonstnär.

David Lindquist från RS argumenterade för att politiska rörelser och kollektiv kamp är vad som leder till seger. Som exempel tog han ryska revolutionens landvinningar för hbtq-personer, Stonewallupproret 1969 och transaktivisters långa kamp mot tvångssteriliseringar. Becker däremot tog upp vikten av kunskap, och hävdade att det gällde att få makthavare att inse folkets behov.

Sista dagen tågade en parad med flera tusen deltagare. RS:s block gick stolt genom staden med en banderoll som uppmanade till hbtq-kamp. Genom megafon uppmärksammade vi de tusentals åskådarna på tvångsutvisningarna av hbtq-flyktingar, och manade till kamp och enighet i hbtq-rörelsen. Vänsterpartiet reste  krav på kärlek. RFSL Newcomers och Refugees Welcome gick i tystnad, med respekt för de som hotas när de talar, och valde således att inte nyttja den rätt som de önskar att andra hade.


Borås Pride 2017 – tåga med Socialisterna! 

2017-06-11


Tåga med Rättvisepartiet Socialisterna i Borås Pride-parad 2017!

Paraden avgår 18.00 från gatan mellan Clas Ohlson och Storknallen. Varför du ska gå i Rättvisepartiet Socialisternas block: För att visa att du tar kampen för HBTQ-rättighet på allvar. Vi bekämpar det fascistiska våldet mot HBTQ-personer. Vi reser kraven på att regeringspartiernas utvisningspolitik av HBTQ-flyktingar stoppas. Vi ser vikten av gräsrotskamp. 
https://www.facebook.com/events/406173633097681/?ti=icl